Oppositionspartierna gör en interpellation om utbildningsnedskärningarna

Samtliga fem oppositionspartier lämnar in en interpellation om regeringens utbildningspolitik och om det framtida finländska kunnandet. Interpellationens första undertecknare är SFP.

Samtliga fem oppositionspartier har lämnat in en interpellation om regeringens utbildningspolitik och om det framtida finländska kunnandet. Interpellationens första undertecknare är SFP.

– Regeringen raserar grunden för Finlands framtid. Högt kunnande, utbildning och allmänbildning har varit grunden till Finlands framgång under hela vår självständighet och borde vara det även i framtiden. Högklassig och avgiftsfri utbildning är den viktigaste förutsättningen för alla medborgares jämlika möjligheter till framgång, oberoende av deras bakgrund. Därför måste regeringens planerade nedskärningar i studiestödet slopas, säger Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppens ordförande.

– Studiestödet är studerandes grundtrygghet. Ingen annan medborgargrupp ställs inför nedskärningar på till och med en fjärdedel av sin grundinkomst. Det här tyder på regeringens ignorans gentemot studerande och utbildning. Studerandes jobb är att studera. De ska även kunna leva utan att vara tvungna att lyfta lån. Jämlikhet inom utbildning är något vi i Finland varit stolta över. Nu bryter regeringen Sipiläs åtstramningspolitik ner detta. Regeringen bör återta dessa orimliga nedskärningar som riktar sig gentemot studerandes grundtrygghet, säger De Grönas partiordförande Ville Niinistö.

– Regeringen har brutit mot sitt vallöfte. Utöver att regeringen genom enorma inbesparingar i utbildningen försvagar Finlands nivå på kunnande, tänker de även skära i studerandes utkomst med en summa som motsvarar två veckors utgifter för mat. SDP tycker inte att man kan acceptera detta i ett civiliserat samhälle, säger Antti Lindtman, ordförande för SDP:s riksdagsgrupp.

– Före valet lovade Juha Sipilä att studiestödet inte försvagas. Nu skär regeringen ändå en fjärdedel av den medborgargrupp med de allra lägsta inkomsterna. Nedskärningarna som riktar sig gentemot studiestödet måste dras tillbaka i regeringens ramria, säger Paavo Arhinmäki, ordförande för Vänsterförbundet.

– Fokus måste flyttas från nedskärningar till strukturförändringar samt förkortande av studietiden genom effektivering av studiestigen. Även nivån på utbildningen måste förbättras. Nedskärningarna i utbildningen förvandlas inte till förnyelse genom att kalla dem för reformer, säger ordförande för den Kristdemokratiska riksdagsgruppen Peter Östman. I interpellationen frågar partierna bland annat huruvida regeringen tänker dra tillbaka de oskäligt höga inbesparingarna i studiestödet, hur regeringen tänker trygga Finlands framgång och konkurrenskraft samt hur regeringen i skuggan av nedskärningarna tänker garantera jämlikheten i utbildningen.

Regeringen måste hålla sina löften till lantbrukarna

Svenska riksdagsgruppen kräver att regeringen håller fast vid regeringsprogrammets löften. Jordbruket lovades minskad byråkrati samt i EU förhandlingarna att jordbrukarkåren inte ska betala för EU:s utrikespolitik.

Läs föregående artikel

SFP:s gruppanförande om Helsingfors ledningssystem

Stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala höll SFP:s stadsfullmäktige i Helsingfors gruppanförande. Han betonar vikten av att fatta ett enigt beslut men att slutresultatet måste vara väl genomtänkt. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Läs följande artikel