Politik A-Ö: Ätstörningar

Ätstörningar är ett begrepp som innefattar flera olika sjukdomar. Det som de har gemensamt är hur den insjuknade tänker om och kontrollerar sitt ätande. Till exempel anorexi innebär självsvält, medan exempelvis hetsätning handlar om att förlora kontrollen över sitt ätande och inte kunna sluta. Det är viktigt att personer som lider av ätstörningar får tidigt stöd och i rätt tid. Det behövs mer förebyggande arbete emot ätstörningar.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »