Politik A-Ö: Utbildning för vuxna

Distans- och vuxenutbildningen har utvecklingspotential. Vi behöver skatteincitament för att locka arbetstagare och arbetsgivare till ökad vuxenutbildning. Vuxenutbildningens roll aktualiseras eftersom kompetenskraven för arbetskraften förändras snabbare än tidigare.

Joel Sundström

Politiskt sakkunnig

Kontakt »

Partidagen 2018 i Uleåborg

Motion 53 – Efter #metoo – hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för: att implementeringen och resultaten av anvisningarna för hantering av sexuella trakasserier och det nationella