Politik A-Ö: Utbildning för vuxna

Distans- och vuxenutbildningen har utvecklingspotential. Vi behöver skatteincitament för att locka arbetstagare och arbetsgivare till ökad vuxenutbildning. Vuxenutbildningens roll aktualiseras eftersom kompetenskraven för arbetskraften förändras snabbare än tidigare.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »