Rehn-Kivi till social- och hälsovårdutskottet

Svenska riksdagsgruppens nya ledamot Veronica Rehn-Kivi som har ersatt Carl Haglund i riksdagsgruppen får plats i två riksdagsutskott.

Hon lanseras av riksdagsgruppen till social- och hälsovårdutskottet och till arbets- och jämställdhetsutskottet.

Svenska riksdagsgruppen bestämde på sitt sommarmöte, som började i Borgå på onsdagen, även om ett par andra ommöbleringar i utskotten.

Haglunds ordförandeskap i framtidsutskottet övertas av Thomas Blomqvist, som i stället avstår från sin plats i förvaltningsutskottet. Platsen i förvaltningsutskottet, där bland annat utlänningslagarna behandlas, går till Anders Adlercreutz, som lämnar arbets- och jämställdhetsutskottet till förmån för Rehn-Kivi.

Till följd av sitt partiordförandeskap kan Anna-Maja Henriksson inte sitta i två tunga riksdagsutskott. Hon sitter kvar i grundlagsutskottet, men lämnar social- och hälsovårdsutskottet.

Haglunds plats i Nordiska rådets finländska delegation går till Henriksson, medan hennes ersättare på den nordiska arenan blir Eva Biaudet.

Personvalen sker genast när riksdagen inleder sin höstsession i början av september.

Samarbete räddar IC-hållplatsen i Kyrkslätt

Tågresenärerna i Västnyland kan fr.o.m. december i år glädjas över att IC-tågen kommer att stanna i Kyrkslätt en extra gång både på förmiddagen och på eftermiddagen.

Läs föregående artikel

Tio punkter för att förbättra sysselsättningen

Konkurrenskraftsavtalet räcker inte ensamt till för att nå upp till den 72 % sysselsättningsgrad som regeringen utlovat.

Läs följande artikel