Strand: Framtidsutskottets första världskongress resulterar i fortsatt regelbundet samarbete

Riksdagens framtidsutskott skrev historia då världskongressen The World Summit of the Committees of the Future ordnades för första gången. Världskongressen samlade olika parlamentariska utskott, vars uppgift är att behandla framtidsfrågor. Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) fungerar som ordförande i Finlands framtidsutskott.

Under den första världskongressen behandlades frågor som gäller jordens naturresurser och teknologisk utveckling, den algoritmbaserade kommunikationens framtid, mänskligheten år 2222 samt medborgarnas framtidsfärdigheter och betydelsen av hopp och tillit för samhällelig utveckling. I anföranden diskuterades viktiga teman, såsom demokratins framtid, främjandet av en jämställd framtid samt ungas framtidstro.

I den gemensamma resolutionen (Joint Statement) uppger utskotten att man har inlett en internationell och parlamentarisk dialog mellan framtidsutskotten och denna dialog ska nu bli regelbunden. Framtidsforumet ska bildas och där ska utskott, med mandat av parlamenten, sammanträda och behandla frågor på längre sikt. Forumet ska således ge parlamentariker från olika länder möjlighet att diskutera övernationella framtidsfrågor. Därtill uppmuntrar resolutionen även till grundande av nya framtidsutskott runtom i världen. Finlands framtidsutskott grundades år 1993, och var då världens första parlamentariska utskott som ansvarade för framtidspolitik.

Framtidsutskotten från Chile, Filippinerna, Island, Litauen, Paraguay och Uruguay deltog i världskongressen. Utöver dessa deltog även utskott, som hanterar framtidsfrågor, från Kanada, Polen, Thailand, Estland, Vietnam och Österrike.

Tilläggsinfo:
Joakim Strand, tfn. 050 310 0076

SFP stöder budgetförslaget i Helsingfors: En budget som satsar på våra daghem, skolor och personalen

SFP har som stadsstyrelseparti varit med i förhandlingarna om nästa års budget i Helsingfors och ställer sig bakom budgetförslaget.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten samlade till kommunparlament

SFP i Österbotten samlas till kommunparlament på lördagen. Kommunparlamentet ordnas som en kryssning till Umeå och över hundra deltagare är på plats för att träffas och diskutera politik och aktuella ärenden. Temat för kommunparlamentet är hållbar omställning och vi kommer under dagen få ta del av paneldiskussioner kring temat.

Läs följande artikel