Politik A-Ö: Kommunal ekonomi

En god ekonomi skapas genom en aktiv näringslivspolitik. Goda förutsättningar för framgångsrikt företagande är livsviktigt för landets välgång. Det innefattar naturligtvis också våra primärnäringar. För oss är det naturligt att kommunen satsar på näringslivsutveckling i nära kontakt med företagarna. Vi vill arbeta för en fungerande markanvändning som stöder etablerandet av företag i kommunen. Planeringen ska fungera så att tillgången på industritomter är tryggad. Kommunala upphandlingar måste ske med eftertanke och med omsorg om kommuninvånarna. Kvalitetskriterier ska betonas, så att vi alla får den service som vi har rätt till. När vi går in för ansvarsfullt producerade livsmedel i den offentliga upphandlingen ska det närproducerade gynnas.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »