Politik A-Ö: Kommunal ekonomi

En god ekonomi skapas genom en aktiv näringslivspolitik. Goda förutsättningar för framgångsrikt företagande är livsviktigt för landets välgång. Det innefattar naturligtvis också våra primärnäringar. För oss är det naturligt att kommunen satsar på näringslivsutveckling i nära kontakt med företagarna. Vi vill arbeta för en fungerande markanvändning som stöder etablerandet av företag i kommunen. Planeringen ska fungera så att tillgången på industritomter är tryggad. Kommunala upphandlingar måste ske med eftertanke och med omsorg om kommuninvånarna. Kvalitetskriterier ska betonas, så att vi alla får den service som vi har rätt till. När vi går in för ansvarsfullt producerade livsmedel i den offentliga upphandlingen ska det närproducerade gynnas.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Anna-Maja Henriksson: Goda värderingar behöver sina försvarare, också på lokal nivå

Kommunalvalet närmar sig med stormsteg och runt
om i landet rustar dryga 35 600 kandidater för val. Svenska folkpartiet går till val med en rekordlista och ställer upp
1 385 kandidater i totalt 65 kommuner – den största andelen kommuner partiet någonsin haft. Mängden SFP-kandidater har stigit sedan tidigare kommunalval, ett fenomen som senast skedde år 1984. Därtill har Svenska folkpartiet den största andelen unga kandidater på sin lista. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är nöjd över arbetet.