Hanna Seppä

Generalsekreterare. Sköter om Allmän politisk beredning för Svenska riksdagsgruppen.

09 432 3253
hanna.seppa@riksdagen.fi