Motion 21 – Järnvägarnas betydelse för transport och miljö

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att respektera de långsiktiga investeringar som gjorts inom VR för säker kommunikation och ren miljö samt att fortsätta att utveckla och effektivera tågtrafiken utan att för den skull lägga ner fungerande rutter och tillhörande service.

Behandling

En satsning på järnvägarna kan allmänt betraktats som en långsiktig och miljövänlig investering i infrastruktur och distriktpolitik. England och Schweiz var föregångsländer inom järnvägsbyggandet och satsar fortsättningsvis på nya innovationer och utbyggnad av järnvägsnäten. Den sittande regeringens hårda tag mot tågtrafiken, med indragning av rutter och avgångar har kommit som en kall dusch för många som satt sin tillit till stabila förbindelser.

Stängningen av biljettförsäljning och därmed minskad service i den gamla, ärevördiga stationsbyggnaden i bl.a. Karleby kom som ett hårt slag mot kompetent personal och många pensionärer som fortfarande föredrar att köpa sina biljetter över disk och vill ha möjlighet att ställa frågor. Som det nu är finns det ingen bemannad station mellan Seinäjoki och Uleåborg. Det torde också vara en säkerhetsfråga på en station med många resenärer, mötande tåg och flera parallellspår som i Karleby.

En sänkning av biljettpriserna får inte bekostas med många indragna tågrutter och överfulla avgångar.

SFP i Karleby vädjar till beslutsfattare

  • att respektera de långsiktiga investeringar som gjorts inom VR för säker kommunikation och ren miljö samt att fortsätta att utveckla och effektivera tågtrafiken utan att för den skull lägga ner fungerande rutter och tillhörande service.

Svenska folkpartiet i Karleby

Partifullmäktiges svar

Fungerande kommunikationer är en förutsättning för ett levande, konkurrenskraftigt samhälle. I ett land med ställvis långa avstånd behövs ett heltäckande nätverk av såväl person- som godstrafik samt goda allmänna kommunikationer. Genom god mark- och trafikplanering samt en utvecklad kollektivtrafik kan trafikbehovet anpassas till de krav och utmaningar som en hållbar ekologisk utveckling ställer.

Riksdagen har via budgetmedel satsat stora summor på att elektrifiera tågbanor, förbättra tågrälserna och den vägen försnabba transporterna för att tågtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt och miljövänligt alternativ. Det är oförståeligt att den sittande regeringen nu tagit beslutet att skära ner på tågtrafiken för väldigt många av våra resenärer i hela landet.

Svenska folkpartiet har på alla möjliga nivåer jobbat för att hindra denna nedmontering av våra fungerande kommunikationer och kommer att fortsätta jobba för att vi även i framtiden ska ha goda tågförbindelser i detta land.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att respektera de långsiktiga investeringar som gjorts inom VR för säker kommunikation och ren miljö samt att fortsätta att utveckla och effektivera tågtrafiken utan att för den skull lägga ner fungerande rutter och tillhörande service.