fbpx

Ställ upp i kommunalvalet 2021!

Det är du som bestämmer.

Du själv kan vara med och komma överens om hur din närmiljö ska utvecklas. Det gäller både smått som stort: trivsel, infrastruktur, utvecklingsfrågor och parkbänkar.

Ställ upp i kommunalvalet! Ring eller skriv åt kontaktpersonen närmast dig och få mer information om hur vi kan hjälpa dig, vad en kandidatur egentligen innebär och hur du kan uppnå dina egna mål.

Du behövs i beslutsfattandet – utan dig är det de andra som bestämmer.

Helsingfors

Anna Strömberg

Verksamhetsledare, Helsingfors

anna.stromberg@sfp.fi

050 555 4607

Nyland

Jenny Vilén

tf. verksamhetsledare, Nyland

jenny.vilen@sfp.fi

050 593 5843

Egentliga Finland

Cecilia Achrén

Verksamhetsledare, Egentliga Finland

cecilia.achren@sfp.fi

040-500 5548

Österbotten

Jenni Ahlbäck

Verksamhetsledare, Österbotten

jenni.ahlback@sfp.fi

050 344 2218

Valkretsarna Satakunta, Tavastland, Birkaland, Sydöstra Finland, Savolax-Karelen, Mellersta Finland, Uleåborg, Lappland

Åsa Gustafsson

Verksamhetsledare, Samkretsen (Uleåborg, Satakunta, Mellersta Finland, Savolax Karelen, Kymmenedalen, Tavastland, Birkaland och Lappland)

asa.gustafsson@sfp.fi

040 565 0999