fbpx

Ställ upp i kommunalvalet 2021!

Det är du som bestämmer.

Du själv kan vara med och komma överens om hur din närmiljö ska utvecklas. Det gäller både smått som stort: trivsel, infrastruktur, utvecklingsfrågor och parkbänkar.

Ställ upp i kommunalvalet! Ring eller skriv åt kontaktpersonen närmast dig och få mer information om hur vi kan hjälpa dig, vad en kandidatur egentligen innebär och hur du kan uppnå dina egna mål.

Du behövs i beslutsfattandet – utan dig är det de andra som bestämmer.

Helsingfors

Anna Strömberg

Kontaktchef, Helsingfors

anna.stromberg@sfp.fi

050-5554607

Nyland

Jenny Vilén

tf. kontaktchef, Nyland

jenny.vilen@sfp.fi

050-593 5843

Egentliga Finland

Cecilia Achrén

Kontaktchef, Egentliga Finland

cecilia.achren@sfp.fi

040-500 5548

Österbotten

Emina Arnautovic

Kontaktchef, Österbotten

emina.arnautovic@sfp.fi

040-451 6893

Övriga Finland

Åsa Gustafsson

Verksamhetsledare, Övriga Finland

asa.gustafsson@sfp.fi

040-565 0999