Adlercreutz: Flytta landskapsvalet

Vård- och landksapsreformens tidtabell blir alltmer oklar. Först konstaterade regeringen att lagen träder i kraft första juli, sedan var den absoluta tidsfristen slutet av september, sedan oktober och nu talar man redan om november.

SFP:s vice ordförande Anders Adlercreutz är oroad för den strama tidtabellen för valet.

– Om lagen träder i kraft först i slutet av hösten, blir tiden för förberedelser oerhört kort. Det är oskäligt för såväl partierna, kommunerna, myndigheterna samt potentiella kandidater. Speciellt då det handlar om ett helt nytt val, sade Adlercreutz på riksdagens frågetimme på torsdag.

Adlercreutz frågade justitieminister Häkkänen om hans inställning till valets tidtabell.

– Vilken är smärtgränsen för regeringen vad gäller förverkligandet av demokrati och helt enkelt praktiska arrangemang inför valet? Vi är redan långt över rekommendationerna från såväl Europeiska rådet som OSSE. Är inte tidtabellen ohållbar om lagen träder i kraft först i slutet av hösten, frågade Adlercreutz utan att få svar.

Anna-Maja Henrikssons linjetal

Partiordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal för partidagen i Helsingfors 2017

Läs föregående artikel

Soini vände kappan så knapparna sprättade!

Den nygamla regeringsbasen är sannerligen inget drömresultat för demokratin. Det konstaterade SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson i riksdagens debatt om den nya regeringsbasen på måndag.

Läs följande artikel