Adlercreutz: SFP kan flytta både berg och gallupsiffror

– Inom SFP finns en vilja att göra och en vilja att jobba. Och med den viljan flyttar vi både berg och gallupsiffror, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, som har meddelat att han ställer upp i SFP:s partiordförandeval.

Adlercreutz presenterade idag sin vision för Svenska folkpartiet på en pressträff på ett café i Helsingfors.

– SFP är ett parti för vilket företagsamhet är kärnan i näringspolitiken. Vi värnar om den nordiska välfärdsmodellen och en sund ekonomi. Vi är också bättre lämpade än något annat parti att förena stad och landsbygd, för till skillnad mot övriga partier så är vi starka i båda verkligheterna. Det som förenar oss är mycket mer än platsen där vi bor eller vad vi jobbar med, säger Adlercreutz

– SFP är en brobyggare som jobbar mot polarisering och för demokrati. Vi förstår vikten av mångfald i en värld med allt fler motsättningar – inget parti har lika goda förutsättningar att tackla dessa utmaningar som vi.

I sitt tal tangerade Adlercreutz sin syn på ett inkluderande modernt ledarskap som dagens samhällsklimat behöver.

– I ett litet parti ska vi vara speciellt bra på att lyfta upp varandra. Därför vill jag ge mera utrymme åt våra partiaktiva på alla plan. Jag uppskattar rakt tal, och rak konstruktiv kritik. Det att vi stöder varandra utesluter inte att vi utmanar varandra. Att våga ifrågasätta är det enda sättet att utvecklas. Och för att kunna ifrågasättas måste man känna sig trygg, säger Adlercreutz

– Jag vill skapa en kultur där alla kan känna sig trygga.

Adlercreutz anser att SFP har potential att nå nya väljargrupper och öka sitt inflytande.

– Det finns gott om utrymme för oss att växa. Det att vi behöver försöka appellera till en bredare skara väljare betyder inte att SFP förändras. Det betyder inte att SFP överger sin kärna. Det betyder att SFP stärker sin förmåga att påverka, säger Adlercreutz.

 

Anders Adlercreutz har varit riksdagsledamot i nio år, gruppordförande i fyra år och minister sedan förra sommaren. Till sin utbildning är Adlercreutz arkitekt och han var företagare i över 15 år innan han valdes in i riksdagen. Han är gift, har fem barn och bor i Kyrkslätt.

SFP:s väljer partiordförande partidagen i Helsingfors 14-16.6.2024. Nuvarande ordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson ställer inte upp för omval.

Minister Bergqvist om statsrådets ungdomspolitiska program: ”Ungas välmående, delaktighet och trygghetskänsla ska stärkas”

Statsrådet har fattat beslut om det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik (RUNGPO) 2024–2027. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist är särskilt nöjd över att unga hörts och varit delaktiga i beredningen av programmet.

Läs föregående artikel

Minister Bergqvist vill se flera kvinnliga förebilder inom idrotten och sundare ideal på sociala medier

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist deltog på lördagen vid Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Åbo. I sitt tal lyfte Bergqvist upp de framsteg som gjorts för att förbättra jämställdheten inom idrotten men poängterade även behovet av att fortsätta arbetet.

Läs följande artikel