Anders Norrback nöjd över stödet till det finska jordbruket, men önskar också långsiktigare lösningar.

Regeringen håller som bäst på och förbereder åtgärder för att förstärka försörjningsberedskapen, och underlätta lönsamhetskrisen inom det finska jordbruket, som fördjupats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Uppskattningsvis förbereder man stöd på cirka 300 miljoner euro för den inhemska matproduktionen.

-Jag är nöjd över att regeringen tagit för sig att i snabba tag förbereda stöd till den inhemska matproduktionen, och på så sätt förbättrar förutsättningarna för jordbrukarna att fortsätta sin verksamhet, säger riksdagsledamot Anders Norrback.

-Vi är i ett svårt läge för tillfället, vilket gör det till en nödvändighet att man träder in från statens sida. Jag utgår ifrån att dom här pengarna råder bot på en del av det akuta behovet, men vi får inte glömma den långsiktiga lösningen som kräver en mera rättvis fördelning av inkomsterna i livsmedelskedjan, säger Anders Norrback. 

-Det är viktigt att vi dessa tider fokuserar extra mycket på försörjningsberedskapen, och ser till att den inhemska matproduktionen har de förutsättningar som krävs för att upprätthålla en god beredskap, säger Anders Norrback.

Henriksson om regeringens extra insats till jordbruket

Regeringen förbereder med brådskande tidtabell åtgärder som underlättar jordbrukets lönsamhetskris och förstärker försörjningsberedskapen, som uppstått på grund av Rysslands invasion i Ukraina. Stöd för den inhemska matproduktionen bereds för uppskattningsvis omkring 300 miljoner euro.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Jätteinvesteringar till Esbo och Kyrkslätt gagnar både klimat och näringsliv

Microsoft kommer att bygga ett datacenterområde i huvudstadsregionen som kommer att bestå av två separata datacenter i Esbo och i Kyrkslätt. Fortum kommer att återvinna spillvärme från kylningen av datacentrens servrar och omvandla det till fjärrvärme som sedan kommer att brukas i huvudstadsregionen. Företagen meddelade om samarbetet idag. Anders Adlercreutz, ordförande för svenska riksdagsgruppen, gläds åt det unika gemensamma projektet.

Läs följande artikel