Bergqvist vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Svenska Folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist ställer upp för omval på SFP:s partidag i maj. Bergqvist valdes till en av tre vice ordförande på partidagen i fjol.

– Det har varit ett mycket givande år. Jag har haft möjlighet att besöka alla kretsar och medverkat i deras evenemang ett flertal gånger. Jag har också varit i kontakt med samtliga lokalavdelningar i min egen krets och deltagit i deras verksamhet, säger Bergqvist, som trivs med att aktivt röra sig ute på fältet.

Under året har Bergqvist främst koncentrerat sig på vård- och landskapsreformen samt språkets betydelse i vård- och utbildningsfrågor, behovet av fungerande kommunikationer och landsbygdens och städernas olika behov av utvecklingsmöjligheter.

– Nu är det dags att blicka framåt. Det kommande året blir intensivt, med tre val inom loppet av några månader. Jag vill delta i att synliggöra SFP:s budskap och värderingar. Det behövs ett parti som tar helhetsansvar och som kommer med realistiska alternativ till regeringens kortsiktiga politik. Det är förmågan att se till helhetsansvaret som är en av SFP:s styrkor.

Som åbolänning är Bergqvist van vid att engagera sig i allt från fiske och jordbruk till fungerande kommunikationer, företagsamhet, utbildning, vårdfrågor och regional utveckling. Den röda tråden är tillgången till service på svenska, som är en central fråga för Bergqvist.

– Jag vill vara med och jobba för att trygga den svenska servicen också i framtiden. Pågående reformer vittnar om en oförståelse och okunskap om det svenska i Finland, vilket är oroväckande. Jag vill att regionerna ges möjligheter att utvecklas enligt deras egna behov och att vi också i fortsättningen prioriterar en kvalitativ utbildning som ger goda förutsättningar för framtidens arbetsmarknad, säger Bergqvist.

– Att aktivt få jobba med många olika frågor har både gett mig inspiration och mersmak. Jag hoppas därför att partidagen ger mig förtroende för att få arbeta vidare.

Bergqvist är hemma från Nagu och jobbar som teamledare och sakkunnig vid Finlands Kommunförbund. Hon driver dessutom, tillsammans med sina syskon, familjens hemgård där de idkar spannmålsodling och olika turismnäringar. Bergqvist har tidigare varit stadsstyrelsens ordförande i Pargas och kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. Hon sitter även med i Svenska Kulturfondens styrelse och i Stiftelsen för Åbo Akademis delegation.

SFP:s partidag ordnas i år i Uleåborg 25-27.5.2018.

Rehn-Kivi: Trygga frivilligorganisationernas verksamhet i vårdreformen

Vilken frivilligorganisationernas roll kommer att vara och hur deras verksamhet ska finansieras efter vårdreformen är fortfarande oklart.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Pargas 25.4 2018

SFP i Egentliga Finlands kretsmöte har valt Regina Koskinen från Pargas till kretsordförande.

Läs följande artikel