Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet. Borgarsdóttir Sandelin har fungerat som partiets vice ordförande sedan 2016.

– Rysslands oacceptabla militära aggression mot Ukraina bryter mot folkrätt och undergräver säkerheten och stabiliteten i Europa. Situationen påverkar Finland och trots att vi har god beredskap för kriser och störningar överlag finns en hel del ännu att göra. Vi måste snabbt komma bort från vårt beroende av rysk energi och övergå till inhemska fossilfria energiformer. Det är en säkerhetsfråga, men lika mycket också en åtgärd för klimatet, säger Borgarsdóttir Sandelin.

För Borgarsdóttir Sandelin handlar politiken om att bygga ett mer hållbart samhälle.

– Hållbarhet har präglat de frågor jag engagerat mig i och jag har ännu mycket kvar att ge. Jag är glad för att vi i SFP under de senaste åren har presentera ambitiösa målsättningar för hur vi ska nå klimatneutralitet. Fler hållbara inhemska lösningar för klimatneutralitet stöder vårt näringsliv, sysselsättning och hjälper oss att nå ambitiösa klimatmål.

Sedan år 2017 är Borgarsdóttir Sandelin invald i Helsingfors fullmäktige. Hon är även suppleant i Helsingfors stadsstyrelse och medlem i stadsmiljönämnden. Borgarsdóttir Sandelin fungerar som finanspolitisk specialmedarbetare till justitieminister Anna-Maja Henriksson. SFP:s partidag ordnas i år den 21–22 maj i Åbo.

 

Henriksson: Högskolornas antagningssystem måste bli jämlikare

Idag firar vi valborg, en helg som traditionellt är studerandes stora fest. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson oroar sig för den ökande press som de unga känner och vill därför se ett jämlikare antagningssystem till högskolorna. Systemet med förstagångskvoter och studentexamens poängsättning för antagning till universiteten borde ses över.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Högskolor är hörnstenar i den regionala utvecklingen

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist besökte yrkeshögskolan Novia i Raseborg på måndagen 2 maj. Under besöket diskuterades bland annat aktuella utbildningsfrågor och yrkeshögskolans betydelse för hela regionen.

Läs följande artikel