Dags att stödja företagarnas arbete

SFP vill satsa på åtgärder som stärker företagande och ägandet och höjer sysselsättningen för att kunna få den tillväxt som behövs i vårt land. Riksdagsvalskandidat Ida-Marie Jungell beskriver företagarna i Finland som driftiga med stark arbetsmoral och en vilja att utvecklas. Hon betonar därför att det är dags att ge någonting tillbaka och stödja företagarnas arbete.

– ”Innovativitet och kreativitet, mod och viljestyrka” är fyra ord som beskriver dagens företagare i Finland. Något vi absolut borde sträva till är att förenkla byråkratin, låta företagaren satsa på arbetet och se till att det finns tillräckligt med stöd och resurser för att handskas med administrativa frågor. Ett mål vi strävar efter är att ha en sysselsättningsgrad på över 80% i landet, och genom att stödja småföretagare till att kunna anställa sin första personal skulle vi få ut fler personer i arbetslivet, säger Jungell.

– En målgrupp som vi inte får glömma är de som skall bli framtidens företagare. Ungdomar som brinner för kreativitet och innovation, och vill ge sin idé en chans borde kunna göra det utan att studierna påverkas. Ung Företagsamhet har gett inspiration till många ungdomar, och även under fortsatta studier borde de uppmuntras till att fortsätta. Här skulle vi kunna vara mycket bättre på att stödja unga företagare, genom att hjälpa till med byråkratin och finansiering.

 

Jungell lyfter också hållbarhet som något som starkt påverkar företagarna. Hon menar att flera av de stora företagen fokuserar på och redan tagit steget mot en mer hållbar framtid.

– Man utvecklar nya produkter, nya arbetssätt, förespråkar klimatvänliga lösningar och motiverar arbetstagarna till att också leva ett mer hållbart liv. Vi är steget före, jämfört med många andra länder, och skulle kunna arbeta för att få ut våra hållbara lösningar i de länder där det också behövs stora förändringar för att förbättra vårt klimat, säger Jungell.

Jungell ser många möjligheter genom att öka stödet för företagare. Hon påpekar att vi borde bli bättre på att inspirera dem för att också få ut företagare, även småföretagare, på den internationella marknaden och exportera kunskap och tjänster till resten av världen. 

– Vi har ett fantastiskt land där alla åtminstone har chans att bli företagare, du kan utforska möjligheter och utveckla dina idéer endera på egen hand eller tillsammans med en företagspartner, avslutar Jungell.

Thomas Blomqvist: Ukrainas sak är vår

Idag (24.2.2023) har det gått ett år sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina. Ett år sedan det säkerhetspolitiska läget i Europa rubbades om i grunden och vi vaknade upp till en förändrad värld. I ett år har ukrainarna ihärdigt fört en kamp på liv och död för sitt land, för sin demokrati och för sin frihet. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, betonar vikten av vår fortsatta solidaritet med Ukraina.

Läs föregående artikel

Henriksson: En sorgens dag för samerna och grundlagsutskottet!

Grundlagsutskottet har idag efter omröstning (9-7) meddelat att man inte kommer att lämna något betänkande om sametingslagen. Det betyder att Finland inte kommer att få en ny sametingslag denna regeringsperiod.

Läs följande artikel