Finland behöver satsningar på klimatet, företagsamheten och de ungas välmående

I helgen nominerade SFP i Helsingfors sina första kandidater till riksdagsvalet som ordnas i april 2019.

Vi lever i politiskt spännande tider och en av de viktigaste frågorna just nu är hur klimatförändringen ska tacklas.

SFP i Helsingfors anser att klimatförändringen ska prioriteras, både nationellt och på EU-nivå. Som stad har Helsingfors goda möjligheter att skapa utrymme för innovationer inom förnyelsebara energiformer, till exempel. Vi måste ge sådana satsningar tillräckligt med resurser.

Helsingfors är en växande stad. Vi arbetar för en hållbar och långsiktig ekonomisk politik som skapar möjligheter till tillväxt och nya arbetsplatser.

Alla i Helsingfors ska må bra. För tillfället syns det oroväckande signaler bland framförallt unga och unga vuxna. Vi vill fokusera på förebyggandet av marginalisering av våra barn och unga. Det är hos dem som framtiden finns. Därför är det är viktigt att vi stöder dem och deras familjer hela vägen i livet, inte minst under skoltiden och i arbetslivet, och ser till att ingen blir bortglömd.

I helgen nominerade SFP i Helsingfors sina första kandidater till riksdagsvalet som ordnas i april 2019. Följande personer nominerades på SFP i Helsingfors kretsens extra kretsmöte: Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Cecilia Ehrnrooth, Simon Granroth, Runa Ismark, Karin Palmen, Paul Taimitarha och Stina Wahlsten.

– Det känns tryggt att starta med stark kandidatlista med flera olika profiler. Vi har alla möjligheter att knipa det andra mandatet i Helsingfors, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

Borgarsdóttir Sandelin: Satsa på klimatet, familjerna och flera jobb

SFP i Helsingfors nominerade idag Silja Borgarsdóttir Sandelin till kandidat i riksdagsvalet 2019.

Läs föregående artikel

Henriksson: Mycket välkommet beslut om Kvarkenfärjan

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd med regeringens beslut att bevilja anslag för den nya kvarkenfärjan.

Läs följande artikel