Fredrik Jensén börjar som SFP i Egentliga Finlands tf verksamhetsledare

Fredrik Jensén har valts till tf verksamhetsledare för SFP i Egentliga Finland. Som verksamhetsledare ansvarar Jensén över kretsens verksamhet och ekonomi.

Jensén riktar blicken mot det kommande välfärdsområdesvalet och ser det som viktigt att vi når ut till alla väljare med SFP:s budskap och berättar om hur viktigt det är att rösta i valet. Jensén vill även fortsätta jobba vidare på det goda samarbetet i kretsen.

Vi står inför ett helt nytt val och vår uppgift blir att förklara varför det är så viktigt att alla går och rösta. Det kommande valet kommer att ha en avgörande roll på allas vår vardag. Jag känner mig redo att ta itu med valet och komma in i verksamheten och ser fram emot att jobba tillsammans med alla duktiga SFP:are i regionen. Tillsammans kommer vi att vinna valet, säger Jensén. 

Fredrik Jensén inledde sitt arbete 4.10.2021.

Vad handlar välfärdsområdesvalet egentligen om, Bimba?

Soteval, landskapsval, regionval, välfärdsområdesval – det länge omtalade välfärdsområdesvalet har burit många namn – men vad är det egentligen vi röstar om i valet den 23 januari 2022? Vi vänder oss till SFP:s representant i social- och hälsovårdsutskottet, Veronica ”Bimba” Rehn-Kivi.

Läs föregående artikel

SFP:s gruppanförande om Helsingfors strategi 2021-2025

Marcus Rantala, medlem av stadsstyrelsen i Helsingfors höll SFP:s gruppanförande gällande Helsingfors strategi 2021-2025. Gruppanförandet finns i sin helhet nedan.

Läs följande artikel