Henriksson: Psykisk hälsa måste bli en nationell prioritet

Psykiska problem orsakar mänskligt lidande och miljardkostnader för samhället årligen.

Psykiska problem orsakar mänskligt lidande och miljardkostnader för samhället årligen. SFP anser att det behövs ett långsiktigt nationellt program för att förbättra den psykiska hälsan.

– Det är i sig positivt att regeringen lyssnat på SFP och beslutat att utarbeta ett program för psykisk hälsa. Det behövs dock omedelbara satsningar och mer resurser för mentalvårdstjänsterna för att vi ska kunna lösa

problemen, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

– Det är alarmerande att allt fler unga mår psykiskt illa. För att förbättra ungas psykiska välmående måste det finnas hjälp och stöd att få i ett tillräckligt tidigt skede då problemen uppstår. Det är viktigt att det i skolorna finns tillräckligt med kunskap för att stöda barn och ungas psykiska hälsa och identifiera risker. Man ska inte behöva vänta länge innan man får hjälp, säger Henriksson.

Vi behöver också mer lågtröskelmottagningar, dit det är enkelt för en ung person att gå om man känner att man inte mår bra.

Den 10 oktober varje år uppmärksammas världsdagen för psykisk hälsa.

Koordinerade åtgärder krävs efter nedläggningen av SSAB:s fabrik

Nedläggningen av FN-steels stålverk för sex år sedan var förödande för Hangö. Nu läggs ytterligare en fabrik ned, en fabrik som dessutom har uppvisat goda resultat.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Behandlingen av vårdreformen är fullständigt ohållbar

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag gett två nya tilläggsutredningar om valfrihetsmodellen.

Läs följande artikel