Henriksson: Stryp inte företagens möjligheter att växa!

– Det är ofrånkomligt att det är jobben som skapar vår välfärd oavsett vilka allmännyttiga samhälleliga tjänster vi än diskuterar.

Producerande, exporterande och sysselsättande företag är en förutsättning för att vi ska ha någon välfärd att fördela, och tillika hållbar utveckling att koordinera. Det ska löna sig att bli företagare och existerande företag ska kunna växa och utvecklas, sa Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vid EU-kandidaten Christina Gestrins miljöteknologiseminarium i Korsholm idag.

– Verksamhetsförutsättningarna för våra företag måste vara gynnsamma. Därför måste vi se till att företagens möjligheter att växa inte stryps nu när regeringen tar ställning till de kommande årens budgetramar. Vi behöver mer fart på exporten, och framtidstro parallellt med större effektivitet i den offentliga sektorn, fortsatte Henriksson.

– Cleantech är en bransch som vi ska hjälpa växa och skapa nya jobb. Finlands målsättning är att bli världsledande inom cleantech och Vasaregionen och Österbotten har alla förutsättningar att ytterligare stärka sin nyckelposition inom branschen. Regeringen har lyft fram cleantech som ett framtida ekonomiskt prioritetsområde och har som mål att öka omsättningen för dess affärsverksamhet i Finland till 50 miljarder euro fram till år 2020. Denna satsning förväntas skapa många nya jobb och ekonomisk tillväxt och stärka Finlands profil som ett av världens ledande cleantech-länder, sa Henriksson.

Henriksson vill fortsätta som vice ordförande för SFP

Justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp till omval för vice ordförande för Svenska Folkpartiet.

Läs föregående artikel

Torvalds: Penningtvättsdirektivet bör förbättras

Europaparlamentet röstade idag om det fjärde penningtvättsdirektivet. Direktivets målsättning är att skapa striktare regler för att försvåra penningtvätt och skatteflykt.

Läs följande artikel