Koskinen ställer upp för omval till kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

Nuvarande kretsordförande Regina Koskinen ställer upp för omval till kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. Koskinen valdes enhälligt till kretsordförande på kretsmötet i fjol.

– Riksdagsvalet var en stor framgång för SFP i Egentliga Finland. Vår valrörelse bestod av bl.a. ett genuint engagemang, ett strålande lagarbete och fokus på målet att trygga mandatet. Jag är mycket stolt och glad över resultatet och vill nu fortsätta mitt arbete tillsammans med laget SFP i Egentliga Finland, säger Koskinen.

Kretsens valresultat och det engagemang som den egna listan gav rörelsen är något som kretsen ska ta till vara och jobba vidare med.

– I vårt jobb framöver ligger betoningen på att bevaka ärenden som är centrala för vår region och tvåspråkigheten i regionen. Nu har vi Åbolands sjukhus’ framtid på agendan, för oss är det viktigt att behålla den goda vård och tvåspråkiga struktur som finns i Åbolands sjukhus, säger Koskinen.

– Om några veckor är det EU-val. Politiken som förs i EU påverkar vår vardag och därför är det viktigt att SFP har en europaparlamentariker. Med kampanjglädje och lagarbete går vi in i valrörelsen för EU-valet, säger Koskinen.

SFP i Egentliga Finland håller sitt kretsmöte tisdagen 7 maj då den nya kretsstyrelsen väljs.

”Helsingfors ska påverka regeringsprogrammet”

SFP:s gruppordförande Björn Månsson höll gruppanförande om budgetberedningen för 2020.

Läs föregående artikel

Henriksson vill fortsätta leda SFP

Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson meddelade på partifullmäktigemötet 28.4 i Helsingfors att hon ställer upp för omval. Henriksson har fungerat som partiordförande sedan 2016.

Läs följande artikel