Lärarutbildningen i Helsingfors

Den utlokaliserade svenskspråkiga lärarutbildningen i Helsingfors verkar bli av

SFP i Helsingfors diskuterade på ett öppet möte situationen med bristen på obehöriga lärare i Helsingfors tillsammans med riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos. På mötet framhöll Wideroos att en utlokaliserad klasslärarutbildning i Helsingfors är nödvändig. För Wideroos är det av yttersta vikt att utbildningen sker på svenska och att Åbo Akademi är utbildaren. Utbildningen bör arrangeras i samarbete med Helsingfors Universitet.

Wideroos framhåller att en förutsättning för att utbildningen ska kunna förverkligas är att Undervisnings- och kulturministeriet ger tilläggsmedel åt den. Enligt henne är det fullt möjligt att starta utbildningen redan under hösten 2015.

Marcus Rantala, stadsstyrelsemedlem och ordförande för Helsingforsalliansen, anser att det är alldeles självklart att det behövs en lärarutbildning i Helsingfors. Det bästa skulle vara att Åbo Akademi och Helsingfors Universitet fortsatte det samarbete som man nu för i och med den utlokaliserade barnträdgårdslärarutbildningen, som visar att ett samarbete är möjligt och kan fungera.

Johan Ekman, ordförande för Helsingfors Utbildningsnämnds svenska sektion, framhöll att det är uppenbart att situationen kunde åtgärdas med en utlokaliserad lärarutbildning. ”Vår vision för Helsingfors är att vara Nordens bästa utbildningsstad och det innebär att vi måste ha tillräckligt med behöriga lärare”, avslutar Ekman.

Mötet hölls i och med SFP i Centrums årsmöte den 19.3.2014.

EU-kandidat Mia Heijnbroek-Wirén besöker hamnen i Hangö.

SFP:s EU-kandidat Mia Heijnsbroek-Wirén besökte Hangö hamn på onsdag eftermiddag.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland höll årsmöte

Årsmötet antog resolutioner om skärgårdsstödet och Kårkulla

Läs följande artikel