Malin Storhannus utsedd till t.f. verksamhetskoordinator för SFP i Österbotten

Malin Storhannus har utsetts till t.f. verksamhetskoordinator för SFP i Österbottens krets. Tillsammans med verksamhetsledaren kommer Storhannus att ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen.

– Jag känner mig inspirerad att lära mig känna kretsen och ta tag i arbetet med det kommande riksdagsvalet. Det finns mycket jobb att göra och jag ser framemot kampanjen, säger Storhannus.

Malin Storhannus inledde sitt arbete 14.11.2022.

 

Rehn-Kivi: De papperslösas rätt till vård är både humant och ekonomiskt förnuftigt!

På sitt möte på onsdagen fick riksdagens social- och hälsovårdsutskott färdigt sitt betänkande om regeringens proposition om en utvidgad skyldighet för den offentliga sjukvården att ge papperslösa personer hälso- och sjukvårdstjänster. I dagens läge har papperslösa personer rätt till endast brådskande vård, men enligt regeringens förslag kommer de i framtiden att ha rätt till sådan icke-brådskande offentlig hälso- och sjukvård som har bedömts som nödvändig för dem. För minderåriga papperslösas del föreslås att de ska ha rätt till vård i samma omfattning som minderåriga med hemkommun i Finland. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP, som är medlem i utskottet, gläds över att betänkandet efter många svängar och omröstningar under behandlingen äntligen är klart.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Män ska ha bättre möjligheter att förverkliga sig själva och ta hand om sin hälsa

Lördagen den 19 november uppmärksammar vi den internationella mansdagen. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist påminner om att jämställdhetsarbetet berör och gagnar även männen.

Läs följande artikel