Mer Europa betyder mer jämlikhet och mindre rasism

Önskan från Storbritanniens folk om att lämna EU har medfört stora ekonomiska konsekvenser för både Storbritannien och Europa. Riksdagsledamot Eva Biaudet påminner att tongångarna i diskussionen kring Brexit kan ha ännu allvarligare konsekvenser.

– Diskussionen har varit förenklad och fokuserat på teman som invandring och flyktingsituationen eftersom de främlingsfientliga politikerna har lyckats vända bort blickarna från sig själva. Istället har dessa politiker målmedvetet skapat en fiendebild av utlänningar, som de hävdar att hotar de bekanta, nationella strukturerna, oberoende av i vilket antal de kommer eller vilken diversitet de representerar. Hatprat, rasism och kvinnohat även i etablerade politiska rörelser gör var och en av oss kvinnor eller person tillhörande någon minoritet potentiella offer för våld eller våldstrakasserier, säger Biaudet.

– Medborgarnas fria rörlighet är en av de fyra stora friheterna och viktig för att skapa mer förtroende och nätverk mellan människorna i Europa. Isolation skapar misstroende.

Enligt Biaudet behövs ett enat Europa nu mer än någonsin, för att leva upp till förväntningarna om en bättre EU. Hon efterlyser från regeringen tillsammans med de övriga nordiska EU-länderna för att bygga upp en EU-strategi. Målet för strategin skulle vara att fördjupa europeiska och nordiska värderingar om jämlikhet och jämställdhet.

– Våld mot kvinnor är en av EU-ländernas allvarligaste människorättsproblem, och det stör även kvinnornas och EU-ländernas utveckling på många sätt. Därför skall vi aktivt arbeta för att EU skall skriva under Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor. För att bygga ett gemensamt och bättre Europa behövs också kvinnor!

Vårdreformen ett stort frågetecken för svenskan

Det är fortfarande helt öppet hur de språkliga rättigheterna ska garanteras i samband med vårdreformen.

Läs föregående artikel

Accepteras dubbelspel i EU-politiken?

Regeringens europapolitik måste vara trovärdig. Det efterlyste partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) i Svenska riksdagsgruppens anförande i riksdagens Brexit-debatt på fredagen.

Läs följande artikel