Minister Bergqvist: Regeringens mål och uppdrag är att anpassa ekonomin

Regeringen Orpo har idag den 19 september hållit sin första budgetria. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog i förhandlingarna. Hon beskriver utgångsläget som svårt, på grund av de ekonomiska realiteterna. Bergqvist säger att sparåtgärderna, som också berör hennes förvaltningsområde är besvärliga, men att man kommit överens om dem redan i regeringsförhandlingarna.

– Denhär regeringens mål och uppdrag är att anpassa ekonomin med 6 miljarder. Till anpassningsåtgärderna har man förbundit sig i regeringsprogrammet. Flera av åtgärderna är såna som på längre sikt skapar tillväxt, som arbetsmarknadsreformer, investeringspaket för infrastruktur samt satsningar på utbildning, forskning och utveckling, men också sparåtgärder. Det finns ingen lätt lösning på vår ekonomiska situation, säger Bergqvist.

Regeringen satsar på att få finländarna att röra på sig mera

Som ansvarig minister gläds Bergqvist över att regeringen ökar satsningen på motion och idrott. Enligt beslutet i regeringsprogrammet satsar man 20 miljoner i året till flaggskeppsprogrammet Mer motion i Finland.

– Vi vill åstadkomma ett helt nytt förvaltningsövergripande sätt att arbeta för att finländarna ska röra på sig mera. Att vi rör oss för lite kostar oss flera miljarder i året. Jag ser framemot att komma igång ordentligt med att verkställa programmet, säger Bergqvist.

Att alla nyttigheter förutom böcker och dagstidningar planeras att flytta till en högre mervärdesskatteklass har väckt en hel del diskussion på idrottsfältet. Den planerade ändringen skjuts fram till 2025.

– I regeringsprogrammet har vi också en skrivning om att vi vill att mervärdesskatten ska sporra till motion och om att bredare utreda hur man kunde stöda idrott och motion genom beskattning. Det blir nu en liten timeout då ändringen inte träder i kraft från och med nästa år. Vi kommer helt säkert att diskutera denna problematik i ministerarbetsgruppen för idrott och motion, säger Bergqvist.

Hushållsavdragets användningsområde utvidgas till att inkludera fysio- och rörelseterapi i hemmet vilket också stöder finländarnas funktionsförmåga.

Satsningar på förebyggande ungdomsarbete

Minister Bergqvist ansvarar för ungdomsfrågor i Orpos regering. Hon är nöjd med att man satsar på förebyggande åtgärder i ungdomsarbetet. Satsningarna hjälper till med att förebygga både illamående och brottslighet bland ungdomar.

– Det förebyggande arbetet är viktigt, det är alltid klokare att ingripa innan problem uppstår. Regeringen satsar nu på ungdomsarbetet i skolor och läroinrättningar. Dessutom tillsätts projektfinansiering för att förebygga ungdomsbrottslighet, säger Bergqvist

Byggandet av Pargasleden blir prioriterat projekt

Minister Bergqvist har länge arbetat för att Pargasleden ska förverkligas och gläds över att projektet nu tar ytterligare ett steg framåt. Pargasleden, vägavsnittet mellan Kurkela-Kuusisto, får nu prioriterad status som ett av regeringens projekt som ska framskrida med brådskande tidtabell. Det slutliga finansieringsbeslutet ska tas nästa år.

– Pargasleden är ett av regionens viktigaste infraprojekt. Med projektet säkrar man den livliga trafiken längs Skärgårdsvägen och förbättrar trafiksäkerheten i S:t Karins centrum. Från Pargas transporteras bl.a. byggmaterial till hela södra Finland. Smidigare transporter för tungindustrin har i sin tur även en positiv effekt på miljön, säger Bergqvist.

På listan för regeringens brådskande planeringsprojekt finns också Åbo ringväg mellan Nådendal och Reso samt förbättringar av Kustbanan.

Regeringen satsar även på Skärgårdshavsprogrammet för att försnabba processerna för biogas, kolbindning, biomassa och näringscykeln. Giltighetstiden för den tillfälliga halveringen av farledsavgiften förlängs. Arvsskattens betalningstid förlängs till 10 år. Satsningar riktas också till Gränsbevakningens personalresurser och de svenskspråkiga polis- och räddningsutbildningarna. Till jordbrukets krisstöd och inhemsk matproduktion riktas totalt 10 miljoner. Till utbildningssatsningarna hör också tillgängligheten av svenskspråkiga läromedel.

Adlercreutz om budgetförslaget: Viktiga satsningar som stärker Finlands konkurrenskraft

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz är nöjd med förhandlingsresultatet om förslaget till statsbudget år 2024. Fokus är på att stärka Finlands offentliga ekonomi och minska skuldsättningen. Därför behövs satsningar som stärker Finlands konkurrenskraft.

Läs föregående artikel

Kustbanans utvecklande tar ett steg framåt

Igår presenterade regeringen Orpo sitt första budgetförslag. I budgetförslaget för år 2024 finns kustbanan omnämnd. Enligt beslutet ska en plan för utveckling av kustbanan på sträckan Köklax-Karis utarbetas år 2024.

Läs följande artikel