Norrback: Viktig tilläggsfinansiering till fisket och 4H

Finansutskottet har i dag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga.

Riksdagsledamot Anders Norrbackär otroligt nöjd med att yrkesfiskarna får ett tilläggsanslag på 100 000 euro. Fiskarna är den viktigaste yrkesgruppen för att trygga tillgången på det inhemska fisket till konsumenterna. Extra anslaget löser inte fiskarnas lönsamhetsproblem, men är en viktig markering om att fiskarna som yrkeskategori uppskattas och att arbetet värdesätts. Yrkesfiskarna behöver allt stöd de kan få för att vi också i framtiden ska kunna erbjuda konsumenterna inhemska fiskprodukter, säger Norrback

4H beviljas 300 000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

– Satsningarna på 4H är samtidigt en satsning på de unga och deras kunskaper inom företagandet och i arbetslivet. Satsningar på verksamhet som denna är viktiga satsningar på framtiden. Verksamheten är speciellt viktig i tider då utanförskap och ensamhet blivit allt vanligare bland unga.  

Adlercreutz och Rehn-Kivi: 51:an får belysning ända fram till Karis

I framtiden skall man inte behöva köra hem till Karis längs med en mörk väg. Ifjol beviljade riksdagens finansutskott medel för utbyggnad av belysning längs med 51:an. Nästa år kommer arbetet att fortsätta. Finansutskottet beviljade idag en halv miljon euro för belysning av 51:an från Ingå framåt till Karis. Västnylands representanter i finansutskottet Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi är mycket nöjda med att ett långsiktigt arbete nu bär frukt.

Läs föregående artikel

Adlercreutz och Rehn-Kivi: Välkommet med vägpengar till Östnyland

Riksdagens finansutskott har idag beviljat pengar för ny beläggning på Hindersbyvägen i Lappträsk och till planeringen av en gång- och cykelled mellan Box och Kullo. Svenska folkpartiets medlemmar i finansutskottet, riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi och Anders Adlercreutz, är glada över att det överlag nu görs betydande satsningar på trafiksäkerheten och på gång- och cykelleder.

Läs följande artikel