Nylander: Hot om sjukhusslakt kan användas en gång

Då HUS ägare, det vill säga fyra välfärdsområden och Helsingfors stad, samlades förra fredagen för att förhandla om ägarnas bidrag för att täcka HUS underskott stod det klart att ingen ägare var villig att i sin helhet omfatta förslaget till dramatiska förändringar i servicenätet, konstaterar Mikaela Nylander som är styrelseordförande för Östra Nylands välfärdsområde.

– Tjänstemannaberedningen på HUS har i och med de dramatiska förslagen om att köra ner jourerna vid våra regionala sjukhus, och på sikt äventyra sjukhusens hela existens i sin nuvarande form, använt sig av det grövsta vapnet man kan tänka sig. Detta vapen är så ohyggligt att det går att använda bara en gång, säger Mikaela Nylander.

– Hela tanken bakom reformen av social- och hälsovården var att trygga jämlik tillgång till vård. Detta gäller givetvis också Nyland och därför är det uteslutet att all jourverksamhet koncentreras till huvudstadsregionen i framtiden. Detta skulle gå stick i stäv med reformens syfte, säger Nylander.

– För min egen del är jag beredd att för styrelsen för Östra Nylands välfärdsområde föreslå att ramarna för HUS justeras. Ägarna har bolagsstämma i slutet av oktober och då är det dags att komma HUS till mötes. Detta är viktigt för att vi ska få arbetsro och långsiktigt kunna bygga vården i hela Nyland, linjerar Nylander.

Tilläggsinformation:
Mikaela Nylander, tfn. 050 511 3029

Wickström: Närsjukhusens service räddade i Borgå, Lojo och Raseborg

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström glädjer sig över att HUS styrelse idag beslutat att slopa planerna på förändringar i servicen vid närsjukhusen under nästa år. I praktiken kommer ägarna, det vill säga de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad, att bli tvungna att diskutera en ökning av HUS budgetram för att undvika nedskärningar.

Läs föregående artikel

Välfärdsområdets SFP-fullmäktigegrupp bjöd in till en förmiddag fylld med information, hopp och realism

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finlands välfärdsområde höll sitt första informationstillfälle för allmänheten i Pargas på lördagen. För fullmäktigegruppen är det viktigt att hålla kontakt till invånarna i hela regionen, skapaLäs mer »

Läs följande artikel