Partiordförande Anna-Maja Henriksons linjetal på partidagen 10.6.2023

(Talat ord gäller)
Bästa partidag, kära SFP:are, mina damer och herrar,
Hyvät RKP:läiset, hyvät naiset ja herrat,

Jag vill inleda med att konstatera att det känns fantastiskt skönt att nu vara här med er, bland vänner i Tammerfors. 

Tammerfors är ju en mycket trevlig stad dessutom med en utomordentligt fin svensk skola. Min syster med familj bor också här. För en knapp månad sen gick VM i ishockey av stapeln här, det kunde knappast undgå någon  och nu är det dags för en ännu viktigare samling, nämligen SFP:s partidag. Och det kommer heller knappast att undgå någon! 

Tamperehan on hyvin mukava kaupunki, jossa lisäksi on erinomaisen hieno ruotsinkielinen koulu. Siskoni perheineen asuu täällä myös. Vajaa kuukausi sitten jääkiekon MM-kisat järjestettiin täällä – se tuskin jäi keneltäkään huomaamatta – ja nyt on vielä tärkeämmän kokoontumisen aika, nimittäin RKP:n puoluekokous. Ja tämäkään tuskin jää keneltäkään huomaamatta!

Ni ska veta att jag många gånger under den här våren, och under de senaste veckorna i synnerhet, har känt att det skulle vara skönt att få permission från Ständerhuset för att få träffa er, umgås och tillsammans med SFP:are från hela landet få diskutera det som händer här hemma och i världen och få fundera på framtiden tillsammans. Nu är vi äntligen här! 

Bästa partidag,

Friheten är det finaste vi har. Aldrig tidigare under min tid i politiken, har jag tänkt lika mycket på, hur värdefullt det är att få bo i ett eget, fritt demokratiskt land. Jag känner en djup och innerlig tacksamhet för att mina föräldrar och deras generation, genom sina uppoffringar, räddade Finland och gav oss den största av gåvor – vårt lands självständighet.

För en tid sedan satt jag med min faster Pian, som är 95 år, och bläddrade i min farfars och farmors gamla gästbok från 1940-talet. Min fars yngre syster hade hittat en text som hon ville att jag skulle se. Det var en text daterad den 30 juli 1942 skriven av min far Lars (Lasse Forss) då han var 20 år gammal, och hemma i Jakobstad på sin första permission från fronten. Han skev: 

”En lång vinter med köld och snö försvann därborta vid främsta linjen. Redan då stod hoppet att snart få vara hemma hos mina kära egna, men tiden tillät inte detta. Istället kom våren med de stora striderna för oss, men längtan blev endast större att få komma hem. Man bad den högste att ännu giva livet tid så vi kunde träffas. Så kom dagen då jag slapp på min första permission. Hur roligt och härligt har jag inte haft under denna tid. Kanske de orden, det är tyngre än tungt att lämna er, ska bevisa min tacksamhet.”

Idag är det mången ung ukrainsk soldat som upplever samma känslor som min pappa för 80 år sen, som orkar strida för sitt hemland för att det inte finns något alternativ. Det är skäl att påminna oss om att Ukrainas krig också är vårt krig, för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Och det är därför vi i Finlands regering har fattat viktiga beslut om konkreta stödpaket till Ukraina. Idag uppgår de till 16 paket, och Finland ska fortsätta stöda Ukraina på olika sätt så länge det behövs. 

Det är viktigt att vi i EU och västvärlden står i enad front bakom Ukraina. Ryssland får nämligen inte vinna det här kriget. 

Bästa vänner,

För första gången i partiets historia samlas vi också till partidag i en ny historisk period – idag är Finland medlem av försvarsalliansen Nato! Något som Svenska folkpartiet jobbat för länge. Kära vänner – långsiktigt och målmedvetet arbete ger resultat! 

För mig är Nato-medlemskapet det enskilt viktigaste politiska beslut jag har varit med om att fatta under min tid i politiken. Om någon för 4 år sedan då bläcket just torkat på regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering, hade sagt att sedan kommer det att gå så att före denna period är till ända har Finland blivit fullvärdig medlem av Nato, med Socialdemokraternas, Centerns och Vänsterförbundets bifall ja då hade man blivit utskrattad och uthängd som totalt bortkommen och frånkopplad all verklighetsförankring.

Bästa vänner, 

Finland tog med riksdagens breda majoritet, det avgörande steget in i en ny utrikes- och säkerhetspolitisk era. Vi lämnade Nato-optionen bakom oss och svängde blad. Något som historieböckerna framöver kommer att uppmärksamma stort.

Det är den största utrikes- och säkerhetspolitiska linjeändringen sedan EU-medlemskapet – en ny tid inom försvaret av vårt fosterland. Bland förra periodens regeringspartier var det endast vi i Svenska folkpartiet, som hade partidagsbeslut på att ansöka om medlemskap. Utåt höll vi en låg profil, men SFP valde medvetet att ta rollen som en lagom pådrivande samlande kraft då Natomedlemskapet behandlades i regering och riksdag. Verkstad framför flirt med medierna var det som gällde.

Men låt mig också säga det rakt ut: vårt Natomedlemskap är inte komplett utan att Sverige också är med. Sveriges sak är vår!

Finland ska fortsätta vara en aktiv aktör globalt. Då det blåser snålt i världen är det för ett litet land synnerligen viktigt att värna om internationellt samarbete, rättsstatsprincipen och det regelbaserade systemet. Vår säkerhet stärks av respekt för internationella fördrag, strukturer och de mekanismer som bevakar de mänskliga rättigheterna. Och utrikes- och säkerhetspolitiken är nu viktigare än på väldigt länge.

On myös tärkeää pitää ystävät lähellä. Suomelle pohjoismainen yhteistyö ja EU ovat jatkossakin tärkeitä. Nato on meille uusi ulkopoliittinen ulottuvuus, joka myös entisestään vahvistaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Nämä kolme instituutiota – Pohjoismaat, EU ja Nato – ovat Suomen ulkopolitiikan kulmakiviä muuttuvassa maailmantilanteessa, kun suurvaltojen välinen kilpailu kiristyy.

Bästa vänner,

Trots de många utmaningarna under förra perioden i form av pandemin och kriget i Ukraina lyckades SFP också leverera resultat med besked. 

Den historiska sexualbrottsreformen eller samtyckeslagen som den kallas i folkmun, samt de omfattande åtgärderna mot våld mot kvinnor är jag som justitieminister och SFP:s partiordförande stolt över att ha drivit igenom. Vi måste få slut på våldet mot kvinnor och våldet i närrelationer. Det är ingen andra rangens fråga. Det är fortfarande  en fråga om trygghet i vardagen för alltför många kvinnor och flickor i vårt land. Jag ledde också arbetet med att göra livet lättare för finländare som lider av överskuldsättning och vi lyckades öka resurserna betydligt till rättsvården, dvs domstolarna och åklagarna med flera, så att rättegångstiderna ska kunna förkortas.

Listan kunde göras väldigt lång.  

Som minister för Nordiskt samarbete och jämställdhet gjorde min kollega Thomas också ett gediget arbete under hela regeringsperioden. Du Thomas fick dessutom förmånen att sitta i den ministerarbetsgrupp som leddes av minister Kiuru och som skulle komma med förslaget till vårdreform, samtidigt som den skulle bereda beslut för kvintetten och regeringen gällande hanteringen av coronapandemin. Bästa partidag, ni anar inte vilket tålamod och vilken arbetsinsats den kombinationen krävt. Och jag vill här och nu framföra mitt hjärtevarma tack till dig Thomas för din gedigna och ovärderliga insats och din lojalitet som min ministerkollega i regeringen under denna tunga regeringsperiod. 

Alla SFP:are ska veta att vi haft en viktig roll då regeringen – mitt under en pandemi och sedan med ett krig i Europa – kunnat fatta kloka och viktiga beslut. SFP sätter alltid landets bästa före plockande av billiga eller kortsiktiga politiska poäng. Vi är kort och gott, bästa vänner, ett statsbärande parti.

Bästa partidag,

Vi har nyligen haft ett riksdagsval. Väldigt mycket av valdiskussionen kom att handla om frågan om vilket parti som skulle bli statsministerparti. Vi såg också tendenser till att man försökte göra valet till ett blockval. Detta bidrog säkerligen till att särskilt De Gröna och Vänsterförbundet förlorade rejält i valet. Också vi förlorade en del röster på det. Därför kunde vi på valkvällen konstatera att vi nådde en avvärjningsseger – något som vi har all orsak att vara stolta över. Vi lyckades trots allt säkra partiets nio mandat, dvs samma antal som senast, vilket med tanke på Svenska riksdagsgruppens tyngd var otroligt viktigt.

Svenska riksdagsgruppen behöll alltså med Ålands ledamot, Mats Löfström, sina 10 mandat. En långt ifrån självklar sak för ett parti som suttit i regeringsansvar under en exceptionellt tuff period. Med tio riksdagsledamöter i vår grupp får vi en plats i alla riksdagsutskott och vi får också ordförandeskapet i ett av utskotten. Det här är viktigt med tanke på vårt inflytande i riksdagen.

Det var också första gången man kunde rösta på en SFP-kandidat i hela fasta Finland. Vi hade minst en SFP-kandidat i varje valkrets. Samkretsen gjorde ett fantastiskt fint arbete för att detta skulle vara möjligt, hjärtligt tack för det.

Tack också till Svensk Ungdom för ert hårda jobb och för att vi hade störst andel unga kandidater i valet. Tack också Kvinnoförbundet och Seniorerna för allt ert gedigna arbete vår gemensamma sak till fromma.

Och sist men inte minst vill  jag rikta ett varmt tack till alla er som ställde upp som kandidater i riksdagsvalet, alla er partiaktiva och anställda som möjliggjorde en synlig och positiv kampanj för SFP. Politik är ett lagspel och i mitt SFP, i vårt Sfp är alla spelare viktiga. Tillsammans är vi starka. Jag är så stolt över er alla, över laget SFP.

Bästa vänner,

Nu gäller det dock att blicka framåt. Politik och samhällsbygge är inte ett sprintlopp, utan ett maraton. Det är viktigt att vi SFP:are syns ute på fältet och är aktiva. Vi ska lyssna och tala med folk ute på gator och torg. Det är via de mänskliga mötena ansikte mot ansikte vi når både våra kärnväljare och dem som söker efter ett frisinnat, liberalt, öppet och tolerant parti. Ett politiskt hem där individens frihet och ansvar står i centrum. 

On myös tärkeää, että olemme entistä näkyvämpiä perinteisten ydinalueidemme ulkopuolella. On tunnettava, nähtävä ja kuultava, että RKP on olemassa ympäri maata. Meidän on tehtävä hyvää RKP:läistä politiikkaa kaikilla tasoilla. Meidän on oltava äänestäjiemme tavoitettavissa, kuunnella heitä ja olla käytettävissä kaikilla päätöksenteon tasoilla. 

Sociala medier ska vi inte heller glömma. Där kan vi och ska vi bli bättre. De ger oss en unik möjlighet att nå ut till en bredare publik med vårt budskap.

Arbetet med att som parti ytterligare aktivera oss på alla nivåer i samhället är ett arbete som ska starta nu. Vi ska vara partiet som bryr oss och engagerar sig. Det kräver vår närvaro och vår aktivitet – i riksdagen, i välfärdsområdena, i kommunerna, ute på fältet och i de sociala medierna. Jag vill uppmuntra er att ordna popup-träffar, After work-tillfällen om skolan, vården, trafiken eller andra aktuella frågor i er hembygd.

Bästa partidag,

Pandemin och kriget i Ukraina är de främsta orsakerna till att landet skuldsatt sig mycket under de senaste åren. Nu måste vi vända trenden och få ekonomin i balans. 

Vi ska få fler mänskor i jobb. Den förra regeringen lyckades faktiskt höja sysselsättningsgraden till 75%. Nu inkommande period borde den höjas till 80%! Inför riksdagsvalet talade vi mycket om det här.

För att vi ska kunna trygga en bred välfärd i Finland behöver vi ekonomisk tillväxt. Vi i SFP vet att den bästa garanten för vår välfärd är en hållbar ekonomi, arbete och företagsamhet. Det ska också kännas välkomnande att söka sig till Finland och jobba.

Bästa SFP:are,

För vårt parti är det en självklarhet att klimatförändringen ska tas på allvar. Den gröna omställningen skapar dessutom nya arbetsplatser och innebär stora möjligheter för vårt näringsliv. Vi ska ta vara på detta momentum! Senast förra veckan kunde vi läsa om möjliga investeringar i Karleby, Kristinestad och Borgå för många miljarder som kan skapa tusentals jobb. 

En viktig kugge för att vi ska klara oss som samhälle och för att vi ska kunna locka utländska investeringar liksom också utländska studerande är den höga utbildningsnivån i Finland. Skolan är vår kronjuvel. Det är nu dags att trygga basen för våra barns och ungas framtid. Vår skola ska skapa jämlika förutsättningar för alla barn och unga, oberoende av deras bakgrund. 

Till det finländska välfärdssamhällets viktigaste värden och framgångsfaktorer hör jämställdhet och jämlikhet. HBO MAX färska serie om kvintetten, ”First Five”, lyfter också fram Finland som ett föregångsland. Och visst var det ett unikt världsrekord i sig med fem kvinnor vid rodret. Men ett framsteg leder inte automatiskt till följande utan det behövs försvarare och pådrivare av jämställdhets- och jämlikhetsfrågor hela tiden. Så bästa vänner, just vi behövs. Mot diskriminering, våld, rasism och sexism. För lika möjligheter och rättigheter, för rätten att vara sig själv!

Bästa SFP:are,

Få saker är så viktiga för människors känsla av trygghet i vardagen som tillgången till en fungerande vård och omsorg. I vintras hade jag oturen att råka ut för en olycka på tennisplan. Frakturen i handleden och mitt skadade knä påminde mig hur snabbt vardagen kan ändra. Saker jag tagit för givna var plötsligt omöjliga att utföra på egen hand. Den som drabbas av sjukdom, psykisk ohälsa, olycka eller som inte längre kan bo hemma ska få den hjälp och omvårdnad hen är i behov av. 

Svenska folkpartiet i Finland är det parti som alltid står upp för att du ska få vård och omsorg nära dig och det på både svenska och finska. Vi vill förkorta vårdköerna. Vi försvarar sjukhusnätet och de mindre sjukhusen. Vi vill satsa på förebyggande åtgärder. Vi arbetar för att alla ska få rätt vård i rätt tid. 

Också på äldre dagar ska alla ha möjlighet till en aktiv, innehållsrik och trygg vardag. Förebyggande arbete har en nyckelroll, och det behöver det satsas på. En konkret åtgärd skulle vara att införa seniorrådgivningar.

Bästa partidag,

Svenska folkpartiet vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska. Vi vet att inget får tas för givet. Tvåspråkigheten ska fungera också i praktiken. Det handlar i slutändan om trygghet i vardagen. SFP åstadkommer positiva resultat för landets tvåspråkighet då vi sitter i regeringen. Vi vet också hur det kan gå då vi inte är med.

Bästa partidag!

Politiken har förändrats. Världen har förändrats. De sociala medierna har kommit för att stanna, på gott och på ont. Motsättningar skapas lättare än tidigare och falska nyheter sprids med blixtens fart. Mitt i allt detta finns mänskan, individen. Och mänskan är rätt lätt att påverka, speciellt om man inte lärt sig att kritiskt granska det som sprids. Konspirationsteorier flödar och forskning ifrågasätts. Det enkla budskapet når allt lättare fram. Samtidigt vet vi att de flesta frågor inte är svartvita eller enkla att svara på. Och vi vet också att för att komma framåt i samhället behövs dialog, diskussion och medbestämmande.

Bästa vänner, 

Svenska folkpartiet har en lång historia av regeringsmedverkan. Under Finlands första 105 år som självständig nation har SFP deltagit i regeringen över 83 år. Under den här tiden har vi haft en brokig skara av olika regeringskonstellationer. 

Vi har suttit i regeringen med i praktiken nästan alla partier. Oftast förstås i regeringar med Socialdemokraterna och Centern samt med Samlingspartiet efter att de igen blev ”regeringsdugliga” år 1987. Gröna har vi suttit i flera regeringar med efter år 1995 och Kristdemokraterna i Ahos samt Katainens och Stubbs regeringar. Vänsterförbundet har vi varit med i samma regering under flera repriser, men även i samma regeringar som deras föregångare DFFF. Det här skedde på den tiden då det ännu fanns Stalinister med hos dem. 

Vad gäller då Sannfinländarna? Nej, det stämmer att vi aldrig har suttit i regeringen med Sannfinländarna. Däremot har vi suttit i regeringen med deras föregångare Landsbygdspartiet. Vad Veikko Vennamo ansåg om finlandssvenskarna var inte precis oklart för någon. 

Blockpolitiken passar inte Finland skrev jag i en artikel för HBL i februari i år.

Jag vidhåller att så är fallet. Se bara på USA och hur delat landet blivit. Vi ska inte gå den vägen i vårt goda fosterland. Vi behöver inte mera motsättningar och splittring – vi behöver mera tillit och gemenskap i vårt samhälle. Och vi behöver mera mittenpolitik. En politik som lyckas med att såväl förnya Finland, som sporra till jobb och sysselsättning, och stävja skuldsättningen samtidigt som man värnar om att alla hålls med i båten. Att det nordiska välfärdssamhällets skyddsnät ska hålla också då ekonomin hostar. Men just nu är det ingen trängsel i den borgerligt liberala mittenfåran. Här har vi ett stort jobb att göra. Och det bästa vänner, ska vi också se som en möjlighet. En möjlighet för SFP att växa. 

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkon on kestettävä myös talouden yskiessä. Mutta tällä hetkellä porvarillisen liberaalilla keskikaistalla ei ole ruuhkaa. Tässä meillä on iso työ tehtävänä. Ja hyvät ystävät, tämän meidän tulee myös nähdä mahdollisuutena. RKP:lle mahdollisuutena kasvaa.

Var står SFP då just nu? Och hur tänker partiordförande? Det vill ni säkert veta. Vi står mitt i pågående regeringsförhandlingar med Samlingspartiet, Sannfinländarna och KD. En bas som Samlingspartiets ordförande valde utgående från valresultatet. Ni vet säkert också vilka tröskelfrågor SFP hade angett i vårt svar till sonderaren. Det handlade bland annat om respekten för internationella avtal och grundläggande och mänskliga rättigheter, EU-politiken, klimatmålen och landets tvåspråkighet.

Nu har vi då förhandlat 6 veckor på Ständerhuset. Och jag visste att det inte skulle bli lätt. Men det blev ännu mer utmanande än jag kunnat föreställa mig. Jag vill också här passa på att rikta ett stort och innerligt tack till hela SFP:s förhandlingsdelegation, på nästan 50 personer. Ni har gjort ett fantastiskt jobb så här långt, och jag har känt mig stolt över er alla, för er kunskap, energi och förmåga att föra fram för SFP viktiga frågor och värderingar från morgon till kväll.

De här regeringsförhandlingarna är på många sätt annorlunda än de tidigare tre jag deltagit i. Orsaken är egentligen lätt att se. Vi har två partier vid bordet som i många frågor är varandras motpoler. Vi (SFP) och Sannfinländarna. Vår syn på t.ex. invandringen är totalt olika. Liksom vår syn på klimatfrågorna, EU och landets tvåspråkighet. Det som delvis förenar handlar om synen på att balansera ekonomin och att reformera arbetsmarknaden

Med den här utgångspunkten är det klart att det ifall det blir en regering, inte handlar om något lyckligt äktenskap, utan mera om en nödvändighet i den situation landet befinner sig i nu. Vi har krig i Europa, vi har köer i vården, vi har brist på arbetskraft och vi har en ekonomi i obalans, som gör att vi skuldsätter oss ca 10 miljarder euro per år. Så kan vi inte fortsätta. Det är oansvarigt mot våra barn. 

Men samtidigt är det så att SFP naturligtvis inte går med i en regering till vilket pris som helst. Jag har hela tiden från dag ett, framhållit att det är det slutliga förslaget till regeringsprogram som avgör vår medverkan. Att vi förhandlar är ännu inte ett Ja. Det är ett kanske. Och ännu har vi många stora saker på bordet. Jag kan tyvärr inte öppna upp dem i någon större grad, men jag säger ändå klart att lösningarna för problemen inom vården måste vara sådana att vårdköerna minskar och vardagstryggheten ökar för de äldre. Våra välfärdsområden behöver en tillräcklig finansiering, och nu behövs arbetsro. Våra mindre sjukhus i Borgå, Raseborg och Jakobstad ska få utvecklas inte avvecklas liksom Centralsjukhusen i Vasa och Karleby. Vården i Helsingfors och Nyland samt i Egentliga Finland har heller inte för mycket pengar, och det har inte något annat område heller. Likaså är bristen på vårdpersonal är ett faktum runt om i landet. På dessa utmaningar måste den kommande regeringen svara med lösningar, inte nedmonteringar och centraliseringar.

Samalla on kuitenkin niin, että RKP ei tietenkään lähde hallitukseen hinnalla millä hyvänsä. Olen aina alusta, ensimmäisestä päivästä lähtien korostanut, että lopullinen ehdotus hallitusohjelmaksi ratkaisee osallistumisemme. Se, että neuvottelemme, ei ole vielä kyllä. Se on ehkä. Ja meillä on vielä paljon suuria asioita pöydällä. Valitettavasti en voi avata niitä juurikaan, mutta sanon kuitenkin selvästi, että hoiva-alan ongelmiin on löydettävä ratkaisuja, jotka lyhentävät hoitojonoja ja lisäävät vanhusten arjen turvallisuutta. Hyvinvointialueemme tarvitsevat riittävän rahoituksen, ja nyt tarvitaan työrauhaa.

Bästa partidag, kära SFP:are!

Det läge vi nu befinner oss i är svårt. Mycket svårt. Nu om någonsin behöver vi varandra. Vi behöver stöda och hjälpa varandra, vi behöver hålla ihop. Jag har stor förståelse för att situationen upplevs mycket jobbig. Ni ska veta att så känner jag också. Varje dag. Och man kan se på saken så att vi just nu behövs mera än någonsin i Finlands regering, för att vara den enda liberalt sinnade rösten där som också inifrån kan påverka hur olika frågor utfaller. Eller så kan man resonera så, att vi under inga omständigheter kan gå med, för då riskerar vi att ge avkall på våra egna värderingar.

Låt mig säga det klart. Svenska Folkpartiet kommer aldrig att ge avkall på sina värderingar. Vi kommer alltid vara partiet som står upp för alla mänskors lika värde, för öppenhet och frisinne, för vars och ens lika rätt till sitt modersmål, svenska eller finska, för landets tvåspråkighet, för demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Alltid – vänner – alltid!

Sanon tämän nyt selvästi. Suomen ruotsalainen kansanpuolue ei tule koskaan tinkimään arvoistaan. Tulemme aina olemaan puolue, joka puolustaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta, avoimuutta, jokaisen yhdenvertaista oikeutta äidinkieleensä, suomeen tai ruotsiin, maamme kaksikielisyyttä, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia. Aina – ystävät – aina!

Om det blir en regering ändrar det inte på vår värdegrund, vi blir inte KD:are , Samlingspartister eller Sannfinländare. Vi förblir SFP:are, med den värdegrund vi har nu och som vi kommer ha framöver. Men självfallet är det så, att det är det slutliga förhandlingsresultatet som vi måste ta ställning till och då göra avvägningen – vad är bättre att godkänna eller låta bli. Att vara med – eller att vara utanför? Vad förlorar vi – vad vinner vi – vad kan vi avvärja. Och hur påverkar det oss som parti härifrån framåt, hur påverkar det våra väljare, hur påverkar det Finland. Den dagen är inte idag, men den kommer snart.

Låt mig också säga det att ingen ska tro att det är så enkelt att ett nej från oss nu, automatiskt skulle betyda en regeringsbas med Samlingspartiet och SDP som de två största, där vi automatiskt skulle ingå. Det kan man inte ta för givet. SDP:s lockrop till trots.

Bästa partidag,

Nästa år är det val igen. Och inte bara ett utan två. Vi börjar med presidentval i januari och sen blir det EU-val i juni. Därför kommer SFP nu att inleda arbetet med att utse en mångsidig bukett av duktiga kandidater för att trygga vårt mandat i Bryssel. Som ett samhällsbärande parti är det nödvändigt att vi nu sluter upp på bred front för att trygga Svenska folkpartiets representation i Europaparlamentet. En MEP som kan fortsätta det utmärkta jobb som Nils Torvalds gjort för både vårt land, vårt Europa och vårt parti. För att säkra mandatet kommer vi att behöva många engagerade, kunniga och ambitiösa kandidater i hela landet som synliggör våra värderingar som ett europeiskt parti.

Bästa SFP:are,

Presidentvalet är alltid en utmaning för mindre partier. Ända sedan direkt folkval infördes år 1994 har SFP haft en egen kandidat. Nu har vi just haft riksdagsval och nu fokuserar vi på regeringsbildningen. Vi behöver tid för analys och partistyrelsen återkommer till frågan om SFP ska ha en egen presidentvalskandidat på hösten. 

Utrikes- och säkerhetspolitiken blir allt viktigare. Oberoende av om vi har en egen presidentvalskandidat eller inte, kommer SFP att ha en viktig roll. Historien visar nämligen att SFP i de stora utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna varit föregångare. EU-medlemskapet drevs tidigt av oss, och i flera internationella frågor har vi varit den pådrivande kraften. 

Jag vill också påminna er om att SFP talade för ett Natomedlemskap långt före ett medlemskap var populärt. I förra presidentvalet var SFP det enda partiet som öppet talade för ett medlemskap! 

Att vara föregångare ger inte alltid utdelning i form av väljarunderstöd. Men det är ett statsbärande partis uppgift att driva vissa utrikes- och säkerhetspolitiska frågor också, då de inte är populära att tala om. Vår roll i dessa frågor har alltid varit större än vårt understöd ger vid handen. 

Vi kommer nu noggrant att analysera läget och så återkommer vi på hösten. 

En sak är säker och det är att Finland behöver SFP och att vi ska gå Framåt – Tillsammans!

Bästa vänner,

Med dessa ord öppnar jag partidagen och ser fram emot en innehållsrik debatt!

Bergqvist: Finland behöver SFP mer än någonsin just nu

Svenska folkpartiets vice ordförande och riksdagsledamot Sandra Bergqvist betonade på SFP:s partidag hur det politiska klimatet förändrats och hur vi behöver anpassa oss därefter.

Läs föregående artikel

Henriksson fortsätter leda SFP

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under Svenska folkpartiets partidag i Tammerfors fortsatt förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för SFP sedan 2016.

Läs följande artikel