Bergqvist: Finland behöver SFP mer än någonsin just nu

Svenska folkpartiets vice ordförande och riksdagsledamot Sandra Bergqvist betonade på SFP:s partidag hur det politiska klimatet förändrats och hur vi behöver anpassa oss därefter.

– När det politiska klimatet går allt mer mot att handla om symbolfrågor istället för substansfrågor, tappas helhetsbilden och helhetsansvaret. Det här är en av populismens mest svårhanterliga drag eftersom det är lätt att sälja politik i former av symboler och enkla svar på svåra frågor. Sfp behövs nu kanske mer än någonsin för att konstant påminna om det helhetsansvar man måste ta i politiken. Det är det som skapar trovärdighet, inte symbolpolitik, säger Bergqvist. 

I sitt tal lyfte Bergqvist upp SFP:s långa erfarenhet av regeringsansvar och styrka i att hitta lösningar. 

– Den politiska verkligheten kräver att vi alltid måste kunna kompromissa och förhandla. Det gäller i högsta grad även pågående regeringsförhandlingar. Vi kommer inte att kunna få in alla våra målsättningar men det betyder inte att vi vänder ryggen till våra värderingar. Vår värdegrund står ändå stadigt kvar, oberoende tyngdpunkterna i eventuella regeringsprogram. Det enda vi kan vara säkra på är att om vi inte sitter med kring de bord där besluten fattas, ligger de för oss väsentliga frågorna helt i händerna på andra, utan att vi har en möjlighet att påverka dem. Finland behöver SFP mer än någonsin just nu, säger Bergqvist. 

Adlercreutz på partidagen: Den politiska mitten behövs

Om vi kommer i mål med regeringsprogrammet, så kan man med absolut säkerhet säga, att programmet blivit bättre tack vare oss, sade Svenka riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz idag i sitt tal på SFP:s partidag i Tammerfors.

Läs föregående artikel

Partiordförande Anna-Maja Henriksons linjetal på partidagen 10.6.2023

(Talat ord gäller) Bästa partidag, kära SFP:are, mina damer och herrar, Hyvät RKP:läiset, hyvät naiset ja herrat,

Läs följande artikel