Rätten till abort är en folkhälso- och jämställdhetsfråga. Kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp och rätt till säkra aborter. Tyvärr är det här inte en självklarhet på alla håll i världen.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »