Finland är ett av de länder med mest vapen per invånare i världen. Vi måste dock i fortsättningen också ha en god kontroll över vem som får innehavstillstånd för vapen i Finland och att det ska finnas goda grunder för vapeninnehav. Byråkratin får samtidigt inte hindra jakt-, skytte- och frivillig försvarsverksamhet.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »