För konsumenten är det viktigt att veta varifrån maten kommer. Genom ursprungsmärkningen kan konsumenten göra medvetna val och detta ökar även livsmedelssäkerheten. Därför borde det vara obligatoriskt att alla produkter har ursprungsmärkning.
Kännedom om matens ursprung ger mervärde – för konsumenten, för bonden och för hela Finlands livsmedelskedja. Därför är också initiativet om att utvidga kraven på ursprungsmärkning ett steg i rätt riktning och stärker den finländska konsumentens ställning.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »