Politik A-Ö: Antibiotika

Om den offentliga sektorn följde samma regler i sin upphandling som staten ställer på de finländska jordbrukarna skulle mycket bli bättre – som det är nu, äter våra barn mat som är producerad på ett sätt som inte är tillåtet i Finland. Den mat som serveras i våra skolor och på våra åldringshem får inte vara producerad i länder där man använder antibiotika i förebyggande syfte.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »