Konsumentpolitikens relevans har ständigt ökat i och med att medvetenheten och urvalet av konsumentartiklar har ökat explosionsartat. Vi måste värna om trygghet och tillit.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »