Konsumentpolitikens relevans har ständigt ökat i och med att medvetenheten och urvalet av konsumentartiklar har ökat explosionsartat. Vi måste värna om trygghet och tillit.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »