Konsumentpolitikens relevans har ständigt ökat i och med att medvetenheten och urvalet av konsumentartiklar har ökat explosionsartat. Vi måste värna om trygghet och tillit.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »