Vi tror att valfriheten skulle fungera inom tandvården och att kommuner och städer i allt större utsträckning bör erbjuda servicesedlar för invånarna.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »