Vi tror att valfriheten skulle fungera inom tandvården och att kommuner och städer i allt större utsträckning bör erbjuda servicesedlar för invånarna.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »