Vi tror att valfriheten skulle fungera inom tandvården och att kommuner och städer i allt större utsträckning bör erbjuda servicesedlar för invånarna.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »