Satsa på utbildning och forskning då arbetslivet förnyas

– Vi behöver satsa på utbildning och forskning om vi ska klara oss helskinnade genom den här samhällsförändringen, sade Thomas Blomqvist i riksdagens framtidsdebatt om förändringarna i arbetslivet på tisdagen.

Blomqvist säger att man ska undvika att betrakta förändringarna som ett hot, utan i stället se möjligheterna då karaktären på arbetslivet förändras.

– Delningsekonomin är en väg framåt. Här är det väsentligt att lagstiftningen och socialskyddet hänger med. Finland har också goda möjligheter att bli ledande inom den cirkulära ekonomin som spelar en viktig roll i den europeiska framtidsdiskussionen.

– Samtidigt som vi bejakar förändring vill vi se till att samhället utvecklas hållbart, de svagaste tas hand om också i fortsättningen och jämställdheten utvecklas bland annat genom att reformera familjeledigheterna, säger Blomqvist, som är ordförande för riksdagens framtidsutskott.

Soini vände kappan så knapparna sprättade!

Den nygamla regeringsbasen är sannerligen inget drömresultat för demokratin. Det konstaterade SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson i riksdagens debatt om den nya regeringsbasen på måndag.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Gruppanförande i debatten om bokslutet för 2016

SFP i Helsingfors gruppandförande 21.6.2017, framfört av Björn Månsson. Anförandet är i sin helhet på båda språken

Läs följande artikel