SFP välkomnar Steven Frostdahl med i partiet

Förra kommunalvalets röstkung i Nykarleby och tidigare socialdemokrat Steven Frostdahl har meddelat att han byter parti och går över till Svenska folkpartiet. Frostdahl har en lång och gedigen bakgrund inom politiken.

– Jag gick ursprungligen med i politiken för att kunna påverka människornas vardag. Den drivkraften är lika stark som tidigare och jag vill fortsätta mitt arbete för ett rättvisare samhälle.

-SFP är det parti som jag idag upplever att bäst bevakar de svenskspråkiga kustregionernas och Österbottens intressen. SFP har en sund och hållbar syn på hur landsbygdsnäringar och näringslivspolitik ska utvecklas. I nästan alla mina uppdrag har jag genom årens lopp samverkat naturligt och brett med SFP och upplevt en mycket bred samsyn i väldigt många frågor. Att fortsätta min politiska gärning i SFP är för mig i allra högsta grad naturligt, säger Frostdahl.

Steven Frostdahl har i dag 30.5.2020 skrivit in sig som partimedlem i SFP och kommer att kandidera för SFP i kommunalvalet i april 2021. SFP:s kommunorganisation gör de formella kandidatnomineringarna senare i sommar.

– Det här var en spännande överraskning för oss och vi välkomnar Steven varmt till SFP både som medlem och som kommunalvalskandidat, säger Elli Flén, ordförande för SFP:s kommunorganisation i Nykarleby.

– Vi har haft ett bra samarbete med Steven Frostdahl redan hittills. Han är en duktig politiker som verkligen bryr sig om Nykarlebybornas vardag. Det ska bli roligt att nu förena våra krafter och tillsammans jobba för Nykarlebys bästa, säger Flén.

Frostdahl är Filosofie magister från Åbo Akademi med historia- och samhällslära som huvudämne . Han är även behörig ämneslärare i historia. Frostdahl har sedan 2009 arbetat som ombudsman och nu som informationschef för pälsdjursnäringen i Österbotten. Tidigare har han även arbetat som verksamhetsledare på SÖU, skolhemsvårdare och lärare. Under åren som kommunalpolitiker i Nykarleby har han innehaft ett flertal uppdrag. Sedan 2004 har han även varit aktiv inom Österbottens Förbund och sedan 2017 fungerat som andre viceordförande för styrelsen. Frostdahl har även fungerat som viceordförande i Svenska Finland Folkting.

Löfström och Bergqvist kräver internationell lösning för isolerade sjöfarare

Uppskattningsvis ett hundratal finländska besättningsmedlemmar är strandade runtom i världen, i så väl Amerika som i Asien, på utländskt flaggade fartyg som på grund av coronakrisen inte får angöra hamn.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Lättare parkering för anställda inom hemvården välkomnas!

Från och med idag den 1 juni 2020 blir det lättare för anställda inom hemvården och inom liknande tjänster att parkera. De nya bestämmelserna träder i kraft i samband med den nya trafiklagen. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social – och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi välkomnar lagändringen.

Läs följande artikel