Strand ställer skriftligt spörsmål om betalningsanmärkningar

Riksdagsman Joakim Strand har ställt ett skriftligt spörsmål till regeringen om att förkorta betalningsanmärkningarnas giltighetstid och om att införa ett positivt kreditregister.

Strand vill också lyfta fram den onödigt starka skammen som förknippas med att ha betalningssvårigheter.

– Vi måste ändra på samhällets synsätt på att ha betalningssvårigheter. Skammen över att ha ekonomiska problem leder till att personer med skuldproblem inte vågar eller vill söka hjälp. Istället för att misstagen lämnar oskäliga, åratal giltiga negativa betalningsanmärkningar i ett register borde vi koncentrera oss på att hjälpa våra överskuldsatta medborgare. Betalningsanmärkningarna kan vara i kraft i flera år även efter att den fordran som orsakat anteckningen har betalats. Att små betalningsförsummelser stämplar människor i åratal är oskäligt och går emot den allmänna rättskänslan. Betalningsanmärkningar förhindrar bland annat beviljandet av bostadslån och hemförsäkring, införskaffandet av kreditkort och att köpa på avbetalning. Anmärkningen leder även till andra negativa ekonomiska dynamiska effekter.

Strand understöder även tanken på ett positivt kreditregister. I de flesta europeiska länder finns redan ett positivt kreditregister.

– Jag har diskuterat dessa frågor med kolleger över partigränserna och upplever att det nog finns en vilja att ta tag i dessa saker.

Med hänvisning till 27 § i riksdagensarbetsordning ställer riksdagsman Joakim Strand följande spörsmål till den minister saken gäller:

Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att förkorta betalningsanmärkningarnas giltighetstid och för att möjliggöra förmedling av positiva kreditupplysningar?

Återinför uppehållstillstånden på grund av humanitärt skydd

Ordförande för riksdagens människorättsnätverk Eva Biaudet efterlyser en humanare flyktingpolitik.

Läs föregående artikel

Henriksson efterlyser arbetsgrupp för att förnya familjeledigheterna

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser det vara dags att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp, bestående av representanter för alla riksdagspartier, för att förnya föräldraledigheterna.

Läs följande artikel