Torvalds ställer upp för omval i Europarlamentsvalet 2019

Att vara parlamentsledamot är det mest intressanta jag någonsin i mitt liv har fått uppleva.

Under sitt partidagstal den 26 maj 2018 på SFP:s partidag i Uleåborg meddelade Europaparlamentariker Nils Torvalds att han kommer att ställa upp för omval i det kommande Europaparlamentsvalet i maj 2019.

Torvalds som varit ledamot i Europaparlamentet sedan 2012, motiverade sitt val för att kandidera igen med det att uppdraget i parlamentet är så intressant och utmanande att det är för svårt att lägga av efter en och en halv mandatperiod.

– Att vara parlamentsledamot är det mest intressanta jag någonsin i mitt liv har fått uppleva. Det här är en andens utmaning för mig, men det är samtidigt en utmaning som gäller vår framtid med alla de här tänkbara och otänkbara ingredienserna. sade Torvalds.

I talet, som hittas nedan, så talade Torvalds om utmaningarna och frågorna som Finland och den Europeiska unionen står inför. Valkampanjen kommer att lanseras under början av 2019 och själva valet förrättas om exakt ett år, den 26 maj 2019.

Adlercreutz och Torsti: En grundlig utvärdering av asylprocessen behövs

Vi behöver en extern, oberoende utredning av Migrationsverkets verksamhet och processer.

Läs föregående artikel

Finland bör vara världens barnvänligaste land

I sitt linjetal på SFP:s partidag i Uleåborg presenterade partiordförande Anna-Maja Henriksson sin vision om att göra Finland till världens mest barnvänliga land.

Läs följande artikel