Motion 1 – Inrättandet av en statlig språkombudsman i Finland

Motion

Motion: Inrättandet av en statlig språkombudsman i Finland

Beslut

Partidagen beslöt:
att motionen inte föranleder åtgärder.