Motion 44 – Barns rätt till sitt digitala fotspår

Beslut

Partidagen beslöt

  • att motionen anses besvarad med ovanstående utredning.

Behandling

Barns rätt till sitt digitala fotspår

I enlighet med en utbredd användning av olika sociala medier och ett utbrett intresse för att ständigt vara uppkopplad, har även mången förälder blivit intresserad av att rapportera om sina söta, gulliga eller annars tokroliga barna förehavanden – på nätet.

Det har hänt att föräldrar delar underbara bilder direkt från sina bärbara mobiler – just i den stund när något härligt, gulligt, rart eller fantastiskt händer. Utan eftertanke.

Enligt FN borde barn ha ”rätt till hälsa.”

Samma förälder inser kanske inte vilka konsekvenserna av ett dylikt handlande kan bli. Det är inte bara familjens, barnets och individens rättsskydd som är hotade. Det finns naturligtvis solskenshistorier, men ofta är det rakt det motsatta. Många barn vill inte bli delade runt om världen. Varken av familj eller av vänner. Det är även ofta en fråga om livslångt lidande för barnet, hån, spe, förakt, för att inte tala om problemet med mörkermän.

I Finland har vi ännu ingen lagstiftning om barnens rätt till sitt digitala fotspår.

Man har börjat diskutera frågan och farhågorna på de olika medierna, men det är inte nog.

Det är naturligt att denna boom, denna dela eller share-iver även är av övergående natur, men det kommer nya motsvarande eller även mer raffinerade medier. Problemet kvarstår så länge vi inte gör något åt det.

Det är underbart att kunna ha en fri värld (?) men helst under ansvar.

Därför yrkar vi på att SFP och våra representanter i riksdag och regering ville verka för:

  • att vi tillsammans kunna förbättra barns och ungas rättigheter gällande det digitala fotspåret.
  • att vi tillsammans kunde inleda en informationskampanj för att förebygga övertramp och faror
  • att vi kunde öka förståelsen för vad de ”gulliga bilderna” kan leda till.

Detta kunde ske i samråd med tredje sektorn.

Heidi Catherine Sid, SFP, Åbo och Monica Hedström-Järvinen, SFP, Pargas, John-Eric Sid

Partifullmäktiges svar:
Det är viktigt att ungdomar och vuxna inser att det som publiceras på nätet finns där för alltid. Naturligtvis är det viktigt att vara medveten om barnets ställning och vilka digitala fotspår man ger sitt barn. Det är upp till varje förälder att fatta ett beslut som är i linje med ens egna övertygelse, precis som när det gäller många andra beslut i fostran. Var och en bör avgöra frågan om sitt barns digitala fotspår utgående från den egna situationen och acceptera att i den här frågan passar olika lösningar olika familjer.

Att publicera blogginlägg om sitt barn och olika faser och utmaningar som hänför sig till barnets liv kan fungera som ett stöd i det egna föräldraskapet och fungera som stöd för andra i samma situation.

Föräldrar bör förstås, precis som med allt annat de publicerar, noga tänka i genom vad de kan lägga ut. Vad som publiceras varierar beroende på barnets ålder. Ett äldre barn kan själv berätta vad det inte går med på att man berättar på sociala medier. Att tillsammans med barnet diskutera och lära det om integritet är en bra övning inför det egna internetanvändandet.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att motionen anses besvarad med ovanstående utredning.