Motion 33 – Byte från östeuropeisk till centraleuropeisk tid i Finland

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Finland befinner sig i ett sådant ekonomiskt läge som tvingar oss att in i minsta detalj analysera vad som kan göras i syftet att stärka vår konkurrenskraft. En viktig faktor i affärslivet är att man är tillgänglig. Det skiljer idag en timme mellan östeuropeisk och centraleuropeisk tid, inte mycket kan man tycka men faktum är att det stör hela arbetsdagen. I centrala Europa är det vanligt att man börjar arbetsdagen lite senare än vad vi gör i Finland. Så det blir inte mer än en stund på förmiddagen innan vi finländare tar lunch som vi lätt når varandra. När vi finländare kommer tillbaka från vår lunch så går de flesta övriga i Europa ut för att få sig något till livs, och de tar ofta god tid på sig. Då när det börjar bli dags för oss att hämta barnen på dagis är det som mest intensivt med e-posten som plingar och telefonen som går varm. Då går vi finländare hem.

Att ändra till centraleuropeisk tid skulle definitivt göra oss mera tillgängliga för den för oss så viktiga marknaden i Europa.

Undertecknade föreslår att SFP arbetar för att Finland byter till centraleuropeisk tid

SFP i Nykarleby
Ulf Sourander, Anna Kengo

Partifullmäktiges svar

Motionärerna poängterar helt rätt att Finland behöver se över alla sätt som vi kan stärka vår konkurrenskraft. Det ekonomiska läge vi befinner oss i gör att allt ska kunna ifrågasättas, även Finlands tidszon. Sedan år 1981 har Finland också använt sig av sommartid, och sedan 1987 använder hela EU samma regler när det gäller sommartidens tidpunkt. Det systemet har också kritiserats, och olika regler gäller i olika delar av världen. När det gäller Finlands tidszon, GMT+2 (+3 på sommaren) så är den ändå väl anpassad till solens position vid vår längdgrad. Speciellt i jämförelse med t.ex. Sverige som egentligen ligger för långt österut för sin tidszon, och Spanien som ligger för långt västerut för sin tidszon. Skulle Finland välja att gå över till centraleuropeisk tid skulle vår geografiska position medföra att vi skulle ligga väldigt långt österut i jämförelse med solens position. För vissa länder utgör det här inget hinder, t.ex. Kina använder en tidszon över hela landet vilket gör att stora variationer både österut och västerut i jämförelse med solens position existerar.

Det är lätt att sympatisera med motionärernas uppsåt, och det finns givetvis klara fördelar med att ha samma tidszon som våra västliga grannar, men Finlands geografiska position talar ändå för att vi bör hållas kvar i nuvarande tidszon även framöver.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen anses besvarad med denna utredning.