Motion 8 – Folkets bank Nordea omvandlat till bank med tjänster för folket

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning. Motionen föranledde inga åtgärder.

Behandling

Nordeas bolagsstämma beslöt den 15.3.2018 att banken flyttar tillbaka till Finland.

Med flytten blir banken igen en del av eurobankfamiljen. Banken lär ska spara en miljard med denna flytt. Samtidigt sprids rykten om att kontor igen är nedläggningshotade, bl.a. vid det stora köpcentret Skanssi i Åbo. Kunderna ska söka sig till Salutorgets kontor i centrum av Åbo för att kunna uträtta bankärenden. Samtidigt har man vid staden beviljat startlov för utgrävningar av torget för att inom kort börja bygga torgparkering under Salutorget.

För mången verkar folkets bank inte längre för folket. Kunde man istället tänka utanför det traditionella och inkorporera andra tjänster, tjänster som mera motsvarar kundernas behov, vid de ännu befintliga kontoren?

Bankerna har nu hänsynslöst utnyttjat kundernas snällhet och agerat som de tycker. Med de nya generationerna är denna kundsnällhet slut. Det är dags för bankerna, speciellt denna folkets bank, att tänka om inför sin retur.

Vi föreslår

Att-sats

  • att sfp skall arbeta för att bankerna och speciellt folkets bank kunde inkorporera nya fräscha inslag i sin produktpalett vid återintåget i vårt rike. Med dylika avses exempelvis Marevan-patienters blodprov som kunde tas med fingerscanning eller med hjälp av avscanning av ett hårstrå,vid kontoret. Även andra hälsoprov kunde göras med de många överlopps datorerna.
  • att sfp kunde arbeta för att folkets bank kunde omdöpas till folkets hälsa och bank där man inom en snar framtid även kunde printta åt sig mat, pengar, inklusive valuta, mediciner, pass och körkort samt annat för att upprätthålla liv.
  • att sfp kunde arbeta för att folkets hälsa och bank åter kunde öppna ett stort antal oaser, det som förr kallades bankkontor, även på landsbygden och speciellt i kustområdena och i skärgården med hjälp av den enorma vinst de nu gör och det stora kunnandet i det andra inhemska som de nu har.

Motionär

Catherine Sid, SFP sociialpolitiska utskottet, ex Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse

John-Eric Sid, SFP kretsstyrelsen, Egentliga Finland


Partifullmäktiges svar

I takt med att digitaliseringen ökar förändras också många bekanta tjänster man blivit van att använda sig av. Samtidigt som företag i gamla, reglerade branscher som bankbranschen söker efter sin plats i en förändrad situation kommer också nya aktörer in. Företag som erbjuder det människor vill ha tenderar att klara sig bra. Det finns gott om utrymme för innovation och nytänkande också inom bankbranschen. Motionärerna presenterar ett antal idéer för hur en bank kunde fungera framöver som säkert kan upplevas intressanta för någon aktör. Det är ändå helt klart att ett politiskt parti inte ska blanda sig i enskilda företags agerande på en fri marknad. Vår uppgift är att se till att förutsättningarna för företagsverksamhet finns, och se till att den reglering som finns är ändamålsenlig. Mot den bakgrunden ser inte partistyrelsen orsak att gå in på motionärernas åtgärdsförlag.

Partifullmäktige föreslår att motionen anses besvarad med denna utredning.