Motion 5 – SFP jobbar för att det för Finland görs upp en biogasstrategi.

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att det utarbetas en biogasstrategi i Finland
  • att en strategi uppgörs för att bygga ut infrastrukturen för laddningsstationer och tankningsstationer för till exempel biogas
  • att uppmuntra kommuner att skaffa gasbilar eller andra utsläppssnåla bilar för att säkra efterfrågan på gas vilket ökar utbyggnaden av infrastruktur för tankning av gasfordon i hela landet

Behandling

Finland har förbundit sig till minskande av utsläpp i enlighet med klimatavtalet i Paris. Minskande av utsläppen från trafiken har en betydande roll. Finland har förbundit sig till att minska trafikens utsläpp med 40 % till år 2030. Det finns flera åtgärder för att nå målsättningen och ett är att öka användningen av biogas i trafiken. För att användningen av biogas ska öka krävs att antalet gastankningsstationer i landet ökar. Detta kräver investeringar. För att olika företag ska våga investera i biogasfrämjande åtgärder krävs bland annat långsiktig och stabil politik. En regeringsperiod är en för kort period och vi behöver ett längre politiskt program i form av en långsiktig biogasstrategi för Finland. Biogas är ett inhemskt drivmedel, organiskt, miljövänligt, tryggt och förmånligt. Biogasen kan även ha en betydande sysselsättande och lokalekonomisk gynnsam effekt i hela landet, stad som landsbygd.

Att-sats

Motionären vill att SFP:

  • Arbetar för att det utarbetas en biogasstrategi i Finland.
  • Tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till partiets linjedragningar inför en nationell biogasstrategi och -vision.
  • Uppmuntrar kommuner att gå i bräschen och skaffa gasbilar för att säkra en efterfrågan på gas vilket ökar utbyggnaden av infrastruktur för tankning av gasfordon i hela landet.
  • Säkerställa att det styrs olika investeringsstöd till utvecklande av biogassektorn och att villkoren är rimliga samt behandling av ärenden inom berörda myndighetsorgan förlöper smidigt.

Motionär

Jan-Ove Nyman

SFP i Karleby

Partifullmäktiges svar

I Finland står trafiken för ungefär en femtedel av våra utsläpp. Därför behövs det precis som motionärerna påpekar åtgärder inom trafiken för att vi ska nå klimatmålen. För tillfället utnyttjas bara en liten del av biogasens produktionspotential i Finland. Att öka användningen av biogas är en av de åtgärder som behövs, men vi måste också bygga ut infrastrukturen för laddningsstationer för elbilar i landet.

Det ska löna sig att skaffa en utsläppssnål bil och genom beskattningsåtgärder kan vi öka andelen miljövänliga och utsläppssnåla bilar.