Motion 23 – Häv lagen om energicertifikat för privata fastigheter

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för

  • att hela byggnadens koldioxidutsläpp mäts så att energieffektiviteten är faktisk, inte teoretisk

 

Behandling

Enligt lagen om energicertifikat för byggnader (18.1.2013/50) och Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader 20.12.2017/1048) krävs vid försäljning av privata bostäder att försäljaren skaffar ett energicertifikat för sin fastighet. Ett energicertifikat för ett egnahemshus kostar mellan 300€-500€ som försäljaren av fastigheten tvingas skaffa och betala. Enligt behöriga energicerifikatutgivare tar det ca 2 h att certifiera ett egnahemshus. Den behöriga certifieraren kan rekommendera fastighetens ägare att t.ex. täta fönster och dörrar, skaffa luftvärmepump eller solpaneler eller se över husets luftkonditionering men i de flesta fall ges ingen rekommendation alls ( http://energiatodistus.motiva.fi/uutiset/energiatodistusten_hinnat_19062017/ )

Citat av en ingenjör (som vill vara anonym):

”Energibevis för gamla hus innehåller endast antaganden om hur huset är energitekniskt byggt. Antagandena bygger på hur man ”i allmänhet” byggde på den tiden huset ifråga byggdes. Det behöver inte alls stämma överens med verkligheten.
T.ex. om man i byggskedet satsat på extra dyra fönster med exceptionella värmevärden, men inga kvitton/verifikat finns kvar, så används i e-kalkylen rutinmässiga värmevärden för fönster som allmänt användes under den tidsperioden huset byggdes.

Ytterligare används e-beviset för att styra byggandet (vilket ökar idiotin i att använda samma kalkyl för gamla hus). Hus med eluppvärmning får en extra ”straff”-koefficient som försämrar resultatet. Oljeuppvärmning får inget straff, vilket jag tycker att är besynnerligt. Man kan köpa grön miljövänlig el, men det går inte att köpa grön olja”

Det verkar som om lagen med obligatorisk energicertifiering är endast ett byråkratisk pålägg som gagnar ingen annan än dem som kan håva in arvoden för att skriva ut certifikat. Vid nybyggen kan en energicertifiering motiveras men att småhusägare tvingas bekosta och skaffa fram ett e-certifikat vid försäljning eller uthyrning av sin fastighet är en fullständigt onödig och kostsam process.

Att-sats

SFP i Pargas föreslår därför:

  • att lagen om obligatoriskt energicertifikat vid försäljning och uthyrning av privata fastigheter som endast används för boende upphävs.

Motionär

Conny Granqvist, ordförande

Rolf Möller, sekreterare

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter fram ett tydligt problem där avsikten med en reform inte helt uppfylls då man inte tänkt igenom tillvägagångssättet. Energicertifikatet som det ser ut idag är problematiskt.

Energikoefficienterna som används i certifikatet främjar vare sig energieffektivitet eller klimatsmart byggande. Samtidigt är det ett faktum att en stor del av vår energiproduktion används till att värma upp våra byggnader.

På sikt borde vi frångå användningen av energicertifikat som endast baserar sig på en kalkyl av teoretisk energieffektivitet, då forskning visar att den teoretiska kalkylen inte speciellt bra korrelerar med en byggnads verkliga energieffektivitet.

I stället ska vi övergå till att mäta hela byggnadens koldioxidutsläpp. På så sätt kan vi också ta i beaktande de koldioxidutsläpp eller den kolbindning som sker när byggmaterialen produceras samt i vilken grad byggnaden och materialet som använts kan återvinnas. I SFP:s bostadspolitiska program förespråkas också detta. Målet är enligt Miljöministeriet att ta i bruk denna mätningsmetod i Finland år 2025.

Beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att hela byggnadens koldioxidutsläpp mäts så att energieffektiviteten är faktisk, inte teoretisk