Motion 33 – Det ska löna sig att jobba – även som pensionär

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att pensions- och skattesystemet är sådant att det är attraktivt att jobba efter pensionering och att modeller för detta utreds

 

Behandling

En av vår tids fenomen är äldres ensamhet samtidigt som vården, skolan och andra branscher skriker efter kunnigt folk. Denna branschkunnighet hittas inte sällan hos pensionerade vårdare, lärare etc.

Till exempel äldrevården har ständigt behov av kvalificerade inhoppare, men många pensionerade vårdare väljer att tacka nej eftersom pension och arbetsinkomst beskattas olika. Den lön inhoppet genererar beslås med en tilläggsskatt som är avsevärt högre än den skatt man betalar på pensionen. Det lönar sig med andra ord inte att arbeta extra för den som åtnjuter pension.

Ur samhällets synvilkel vore det dock till nytta att äldre jobbar för att skingra en eventuell ensamhet, de hålls friskare när de får vara delaktiga och samhället får sitt behov av tillfällig arbetskraft tillgodosedd.

Att-sats

Därför vill SFP Västra i Jakobstad att Svenska Folkpartiet ska arbeta för:

  • ATT det ska löna sig att jobba extra utöver pensionen. Detta görs bäst genom att det ska vara möjligt att förtjäna upp till en viss inkomstgräns med samma skatteprocent som på pensionen. Efter att den satta inkomstgränsen är nådd kan det bli aktuellt med den högre tilläggsskatteprocenten.

Motionär

SFP Västra i Jakobstad

Denise Björn-Lindell, medlem och kassör

Partifullmäktiges svar

Motionären tar upp ett aktuellt och viktigt ämne. Även om man som pensionär givetvis har full rätt att leva ett fullgott liv utanför förvärvsarbete, ska möjligheterna att arbeta även efter ålderspension finnas. Det finns många som vill fortsätta jobba på sätt eller annat, och den möjligheten ska samhället givetvis ge alla.

Då man som ålderspensionerad förvärvsarbetar eller bedriver företagsverksamhet finns det inga inkomstgränser att ta i beaktande. Flera andra typer av pension har dock inkomstgränser man måste ta i beaktande. Man tjänar in ny pension tills man fyller 68, personer födda efter 1957 tjänar in pension ännu längre. Efter detta kan man fortfarande arbeta, men man tjänar inte längre in någon ny pension. Om man jobbar under pensionen växer ändå pensionen med 1,5% på basen av årsinkomsterna, oberoende ålder och vilken typ av pension personen lyfter.

Om man arbetar som pensionerad behöver man ett separat skattekort för lön, eftersom lön och pension beskattas på olika sätt. Pensions- och löneinkomster beskattas trots olika skattekort ändå tillsammans som förvärvsinkomst, Om man som pensionstagare jobbar så stiger förvärvsinkomsterna och på grund av skatteprogressionen stiger oftast skatteprocenten. Det här innebär att ju större de sammanlagda inkomsterna från pension och lön är, desto högre blir skatteprocenten. En pensionär som förvärvsarbetar kan dock dra nytta av avdrag på både pensions- och förvärvsinkomster, det här leder till att skatteprocenten för vissa inkomstnivåer till och med kan sjunka. Avdragen minskar på beskattningen för speciellt små- och medelinkomsttagare.

Med tanke på personalbristen i landet ska den äldre befolkningen ses som en resurs med sin erfarenhet och kunskap. Vi ska se till att det är attraktivt att jobba som pensionär, om man upplever att man orkar vara kvar i arbetslivet. Med en befolkningsstruktur där allt färre personer är i arbetsför ålder måste vi i Finland fundera på olika lösningar för att få fler människor i arbete. Att uppmuntra till förvärvsarbete också under pension är ett alternativ som har en positiv effekt på både samhällsekonomin och den personliga ekonomin, men också för att motverka ensamhet och råda bot på bristen på arbetskraft inom vissa branscher, precis som motionären lyfter fram. En allt större del av de som får pension jobbar också samtidigt. Av 63-67-åringarna jobbar var tionde. Största delen av arbetet är oregelbundet eller på deltid.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att pensions- och skattesystemet är sådant att det är attraktivt att jobba efter pensionering och att modeller för detta utreds