Motion 3 – Arbetsplatskoordinator

Beslut

Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Långa arbetsresor medför många nackdelar. De förorsakar bl.a luftföroreningar, större bränslekostnader, slitage på transportmedel och vägar.

Genom att byta arbetsplats eller bostad med någon som arbetar eller bor på en tillgängligare plats , sparar man dessutom i tid.

För att man skulle kunna hitta denne borde det finnas en arbetsplatskoordinator till vilken man kunde anmäla sin nuvarande arbetsplats och bostadsadress, samt viljan/behovet att byta ovannämnda. Med dagens datasystem skulle det vara enkelt att jämföra de uppgifter som inlämnats.

 

Att-sats

Jag föreslår:

  •  att en tjänst som abetsplatskoordinator inrättas

Motionär

Lars-Johan Nyholm, SFP i östra Borgå

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp flera nackdelar långa arbetsresor kan medföra, såsom påverkan på miljö och hälsa. Möjlighet till flexibla lösningar är generellt något som kan underlätta vardagen för många, oavsett arbetssituation. Som en följd av coronaepidemin har exempelvis distansarbete blivit allt vanligare. Förhoppningsvis ger erfarenheterna från coronaepidemin även bredare möjligheter till flexibilitet gällande distansarbete i framtiden för allt fler. På så sätt kan arbetsplats och bostadsort kombineras på ett flexiblare sätt. I regeringsprogrammet konstateras också bland annat att ”utnyttjandet av ny teknik på ett effektivt sätt ska främjas i syfte att möjliggöra ett flexibelt liv, arbete och företagande som är oberoende av platsen.”

För att modellen med arbetsplatskoordinatorer ska fungera enligt motionärens förslag, skulle en arbetsplatskoordinator krävas inom nästan varje område eller arbetsplats. Detta skulle sannolikt medföra ett märkbart administrativt resursbehov för den offentliga eller privata sektorn. Även frågor om praktiskt och juridiskt ansvar t.ex. gällande problemsituationer och skador skulle uppkomma. Samtidigt är efterfrågan på denna typ av tjänst är svår att bedöma och varierar sannolikt stort inom olika branscher, arbetsplatser och arbetsuppgifter.

För att underlätta arbetstagares vardag och värna om miljön kan arbetsgivare redan idag vidta många sådana åtgärder som kan skräddarsys enligt företagets och den anställdas behov. Sådana åtgärder omfattar bland annat möjlighet till distansarbete och flexibla arbetstider, elektriska tjänstebilar, tjänstecyklar eller kollektivtrafikförmåner. Därtill finns redan idag aktörer och nätverk som upprätthåller plattformar och tjänster för utbyte av bostäder och utrymmen.

De målsättningar motionären framställer – flexibelt arbetsliv där behov och lösningar möts – är viktiga, och något SFP kontinuerligt arbetar för.