Adlercreutz: Slopa inkomstgränser som hindrar studerande att hoppa in inom vården och lantbruket

Många branscher behöver fler hjälpande händer då samhället i övrigt är satt i undantagsförhållande. Samtidigt är studerandena hårt utsatta i dessa corona-tider. Läroanstalter stänger, dimissioner skjuts upp, studietider förlängs, studentutbyten annulleras, studiestödstiderna går mot maximum och studeranden kan falla in under utkomststödets villkor.

– Svenska folkpartiets partidag 2018 fastslog att partiet har som målsättning att slopa inkomstgränsen för studiestödet. I dagens situation då det råder brist på arbetare inom flera branscher på grund av stängda gränser och corona-epidemins lokala följder, är det dags att regeringen även tar till detta medel, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Årsinkomstgränsen beräknas så att för varje stödmånad kan studerande ha en inkomst på 696 euro och per månad utan studiestöd 2 078 euro.

Adlercreutz förslag medför att studeranden under perioden april-september skulle vara befriade från denna gräns. Exempelvis vårdstuderanden skulle kunna göra en behövlig insats i samhället och inte behöva vara oroliga för att det skulle ha negativa ekonomiska följder för deras studieperiod. 

– Jag är övertygad om att det finns studeranden som är villiga att hoppa in i arbetslivet och deras insatser skulle även behövas. Vi har hört ropet efter arbetskraft komma såväl från vårdsektorn som från jordgubbsodlare och bönder, noterar Adlercreutz.  En enkel och praktisk åtgärd vore att bortse från denna period då årsinkomstgränsen räknas ut för studeranden.

Adlercreutz: Viktiga åtgärder för att motverka konkurser

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz välkomnar de åtgärder som justitieminister Anna-Maja Henriksson presenterade idag. Målsättningen med åtgärderna är att underlätta den ekonomiska situationen både för privatpersoner och företag.

Läs föregående artikel

Blomqvist om Raseborgs sjukhus framtid: Enorm besvikelse för regionen och befolkningen

- Jag är enormt besviken på de styrelsemedlemmar och partier som i styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) röstade emot en fortsatt samjour vid Raseborgs sjukhus, säger Thomas Blomqvist minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det är ett beslut som skapar smärta och ångest och ger en massa praktiska problem för befolkningen som behöver vård samtidigt som beslutet drabbar hela regionens livskraft mycket negativt. Beslutet togs dessutom mitt i en pandemi som också drabbat Finland och Nyland.

Läs följande artikel