Adlercreutz: Tack minister Soini för att ni stöder miljön!

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Anders Adlercreutz tackar utrikesminister Soini för hans starka ställningstagande för klimatavtalet i samband med att Finland tog över ordförandeskapet för Arktiska rådet igår.

– Jag gläder mig över att minister Soini nu tydligt tar ställning mot Trump-administrationens absurda syn på miljö- och klimatpolitik och står på sig när det gäller vår planets och den arktiska naturens framtid. Också många amerikanska storföretag inser att klockan inte kan vridas tillbaka och vägrar foga sig till de linjedragningar USAs ledning försökt införa – de är helt enkelt rädda för sin konkurrenskraft. Låt oss hoppas att det inverkar på Trump-administrationens politik, säger Adlercreutz.

Utrikesminister Soini betonade vikten av klimatavtalet i Paris och arbetet mot klimatförändringen i sitt anförande vid Arktiska rådets möte i Alaska. Han sade att han gläder sig över att utrikesministrarna i rådsländerna lyckats enas om ett gemensamt utlåtande, där man enligt honom erkänner effekterna av klimatförändringen.

– Finland har nu möjlighet att vara en föregångare i klimatfrågor och visa för världen att ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet inte utesluter varandra. Vi får inte bli efter i denna viktiga gemensamt globala utmaning. Vi skall inte heller blunda för de möjligheter ett föregångarskap öppnar för oss, säger Adlercreutz.

Vi ska inte spara i barns och ungas välmående!

Idag inleddes den två dagar långa Folktingssessionen i Hangö. SFP:s vice gruppordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin uttryckte i SFP:s gruppanförande stor oro över att regeringen vill centralisera dygnetruntvården på barnpsykiatriska avdelningar.

Läs föregående artikel

Torvalds: Tillgänglighet skapar delaktighet

Idag firas den nationella tillgänglighetsdagen. Tidigare ordförande för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Europaparlamentariker Nils Torvalds lyfter upp vikten av allas lika rätt till delaktighet i samhället.

Läs följande artikel