Vi ska inte spara i barns och ungas välmående!

Idag inleddes den två dagar långa Folktingssessionen i Hangö. SFP:s vice gruppordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin uttryckte i SFP:s gruppanförande stor oro över att regeringen vill centralisera dygnetruntvården på barnpsykiatriska avdelningar.

I praktiken skulle det till exempel innebära att Vasa centralsjukhus mister samtliga övernattningsplatser för akut psykiskt sjuka barn. Enligt Psykosociala förbundet skulle förfarandet potentiellt bryta mot två FN-konventioner som Finland ratificerat.

– Det som kanske ändå skär mest i hjärtat angående detta är nyheterna om att regeringen vill lägga ner Vasa centralsjukhus barnpsykiatriska avdelnings dygnetruntplatser. Jag förstår verkligen inte denna åtgärd. I regeringens nedskärningar kan det inte handla om en stor utgift, samtidigt som dessa platser kan vara helt och hållet avgörande för ett barns eller en ungdoms framtid, säger Borgarsdóttir Sandelin.

– Att flytta denna verksamhet till annat sjukhus garanterar inte att barnet eller ungdomen får vård på svenska. Våra barn och ungdomar är landets framtid. Vår uppgift är att ge dem bästa möjliga start i livet. Vi måste kunna anpassa våra strukturer till barns och ungas behov. Vi ska inte spara i barn och ungas välmående. Det är oansvarigt!

Arktiska rådet är en unik möjlighet för Finland

- Arktiska rådet kommer att öka i betydelse, både för säkerhetspolitiken och ekonomin, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Tack minister Soini för att ni stöder miljön!

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Anders Adlercreutz tackar utrikesminister Soini för hans starka ställningstagande för klimatavtalet i samband med att Finland tog över ordförandeskapet för Arktiska rådet igår.

Läs följande artikel